De prijzen worden als volgt berekend:
 Reguliere deelnemerJongere
Deelname:€ 499,-€ 299,-
Hotel overnachting Ibis:€ 93,-€ 93,-
Hotel overnachting Theater:€ 123,-€ 123,-
Betaling voor 10 Okt.:- € 50,-- € 50,-
Volg ons: Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter

Home
Contact
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS
 • CVS

Algemene informatie

www.cvs-congres.nlAlgemene informatie
Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in week 47 (eind november) een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. De locatie van het CVS wisselt regelmatig.

CVS
Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. Het eerste CVS werd georganiseerd in 1974. In de loop der jaren zijn deze bijeenkomsten uitgegroeid tot een belangrijk podium waar onderzoeksresultaten uitgewisseld worden en tegelijkertijd interactie plaatsvindt tussen de onderzoekswereld en beleidsmakers. Inmiddels valt het CVS te kenmerken als hét vervoercongres van Nederland.

CVS
Het CVS start met een plenaire sessie waarin een aansprekend persoon het thema van het CVS inleidt en een discussie met de zaal wordt gevoerd. Vervolgens worden de bijdragen in kleinschalige parallelsessies gepresenteerd. In deze sessies is een informele sfeer waardoor deelnemers intensief met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Het gezamenlijke diner vormt op donderdagavond een vast onderdeel van het programma. Het bestuur stimuleert het gebruikmaken van een hotelovernachting nabij de congreslocatie.

Het congres is alleen toegankelijk voor deelnemers die van te voren een bijdrage hebben geleverd. Het aantal deelnemers bedraagt circa 150 personen. De (ongeveer 100) bijdragen worden vooraf aan de deelnemers beschikbaar gemaakt.

Lees verder>>

Het CVS?

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Zoeken

Berichten

Voorbereidingen CVS 2016 begonnen
Na een succesvol CVS in Antwerpen zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het CVS 2016. Het CVS wordt dit jaar gehouden in de Nieuwe Buitensocieteit in Zwolle. Binnenkort volg...
Lees verder »
Bestuurswisselingen
Wij zijn dit jaar begonnen met een aantal wisselingen in het bestuur. Danielle Snellen en Niek Mouter zijn afgetreden. Zij zijn opgevolgd door Marije Hamersma van de Rijksuniversit...
Lees verder »

Meer berichten »