Hoe slim is ‘smart’ nou eigenlijk?!

Call for Papers 2016

Het is hét buzzword van deze tijd: 'smart'. De verwachtingen van deze technologische revolutie zijn hoog. Door gebruik van real-time data en verbinding met het internet kunnen producten en diensten zich 'smart' gedragen. Zo kunnen we onder andere pro-actief en op maat advies of ondersteuning krijgen op tal van zaken. Ook in de vervoersplanologie dringt deze 'smart' ontwikkeling door. Denk bijvoorbeeld aan apps die het mogelijk maken met een druk op de knop de snelste route te vinden rekening houdend met de huidige en verwachte verkeerssituatie. Of de OV-chipkaart waardoor vervoeraanbod beter op de vraag kan worden afgestemd. Op termijn zullen 'smart cities' volgens velen onze woon- en werkomgeving veel prettiger en efficiënter maken, en gaan 'smart auto's' ervoor zorgen dat er geen ongevallen meer gebeuren en dat we veel zuiniger kunnen rijden. Kortom, 'smart' technologieën en diensten kunnen ons mobiliteitssysteem, onze ruimtelijke inrichting, en dus ons vakgebied flink gaan beïnvloeden. Maar hoe dat precies uitpakt, daar is nog weinig over bekend. Verandert de opkomst van de zelfrijdende auto's de vraag naar nieuwe wegen? Wat gaan 'smart cities' precies betekenen voor ons energiegebruik en voor de ruimtelijke inrichting? En dichter bij huis: hebben de OV-chipkaart of de vele reis-apps misschien nu al effect op onze mobiliteitskeuzes?

Nederland heeft zich ten doel gesteld om bij de koplopers van 'smart' technologieën te horen. Een dergelijke ambitie vraagt ook om goed inzicht in de implicaties van 'smart' voor de vervoersplanologie. Daarbij rijst ook de vraag óf de effecten van meer 'smart' per definitie enkel rooskleurig zijn: durven mensen bijvoorbeeld wel in een auto plaats te nemen die gehackt kan worden? Wordt de inrichting van steden wel aantrekkelijker, wanneer auto's zichzelf elders kunnen parkeren? Kan iedereen nog wel meedoen, als ons mobiliteitssysteem zo ICT-gedreven wordt? En hoe verandert de beleving en het veiligheidsgevoel van de treinreis als de conducteur is vervangen door scanners en camera's? Het 'slimmer' maken van bestaande systemen vereist dus ook aandacht voor belangrijke thema's als veiligheid, ethiek, duurzaamheid, privacy en consumentenvertrouwen. En is dat 'smart' allemaal wel nodig? Want zeg nou zelf, we hebben de laatste decennia de verkeersveiligheid in Nederland toch ook zonder 'smart'-technologie drastisch kunnen verbeteren. Onder welke voorwaarden is 'smart' nou eigenlijk echt slimmer dan een traditionele oplossing?

Dit jaar staan we op het CVS stil bij de vraag: Hoe slim is 'smart' nou eigenlijk?! Met andere woorden: een focus op 'smart' maar met een kritisch onderzoekende blik. In hoeverre zijn we klaar voor 'smart' ontwikkelingen? Welke kansen, maar ook bedreigingen, bieden data, ICT en 'smart' technologieën voor de uitdagingen waar we samen voor staan? Kunnen we straks niet meer om 'smart cities' heen, of zal het zo'n vaart niet lopen? Gaat 'smart mobility' de manier waarop we ons verplaatsen drastisch veranderen, of is die slimme mobiliteit eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken? Zijn traditionele vervoersplanologische oplossingen ook niet gewoon slim of misschien soms nog veel slimmer? En wat betekent dit alles voor de inrichting van Nederland, en voor de (samenwerking tussen) relevante spelers als overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en eindgebruikers?

Actualiteit

Het laatste nieuws

20-11-2018

Special issue n.a.v. CVS 2017 is uit!

Lees verder