De CVS prijs 2018

Juryrapport CVS prijs 2018

De jury heeft alle samenvattingen gelezen en hier 13 papers uit gekozen die vervolgens zijn beoordeeld op 1) wetenschappelijke kwaliteit, 2) beleidsmatige relevantie en praktische toepasbaarheid, 3) de mate van 'inspiratie die het oproept, grensverlegging en lef/gedurfde stellingname', 4) de relatie met het thema van 2018, Stadskriebels! Uiteindelijk zijn vijf papers genomineerd waarvan er drie in de prijzen zijn gevallen. De beoordeling van de samenvatting en papers heeft geblindeerd plaatsgevonden, dus zonder de namen en organisaties van de auteurs te kennen.

De jury was zeer onder de indruk van het gemiddelde niveau dit jaar. Ze hebben heel veel goede papers gelezen. Wat ook op viel is dat de breedte van onderwerpen en invalshoeken om naar verkeer en vervoer te kijken nog steeds lijkt toe te nemen. Ook waren ze erg gecharmeerd van een aantal verassende methoden en technieken die worden toegepast. Goed om te zien dat we ons ook daarin blijven vernieuwen. De drie prijswinnaars vormen hiervan een mooie afspiegeling. Verder heugelijk is dat de jury vanaf dit jaar is uitgebreid met Geertje Hegeman van Royal HaskoningDHV.

1e prijs

Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? Mobiele Telefonie Data geeft eindelijk antwoord
Stefan de Graaf, Jan Willem Catshoek en Henk van den Brink

De ontwikkeling van het gebruik van Mobiele Telefonie data voor verkeer- en vervoer komst steeds een stapje verder. De Jury was erg onder de indruk van dit paper waarin zowel de theorie als de praktische toepassing van Mobiele Telefonie Data beschreven wordt. Mooi om te zien hoe de kwaliteit van de data zorgvuldig getoetst wordt en eerlijk gesproken wordt over voor- en nadelen.Bovendien werd dit alles op een heel begrijpelijke manier opgeschreven en waardeert de jury het dat kennis over de ontwikkelingen met iedereen gedeeld wordt.

2e prijs

Stress meten tijdens de treinreis
Mark van Hagen en Martijn Vos

Vernieuwend onderzoek waarbij een eyetracking bril en health patch zijn ingezet om stress te meten voor tijdens en na een treinreis. Deze nieuwe technieken leggen mooi onderbewuste momenten van stress bloot die uit traditioneel onderzoek niet naar voren komen. De jury hoop dan ook dat het onderzoek nog flink wordt uitgebreid, zodat meer inzicht ontstaat in verschillen in stress tussen verschillende type reizigers.

3e prijs

Het vaststellen van de causale bi-directionele relatie tussen actief reizen en gezondheid

Marc Kaelani
De jury was onder de indruk van dit paper waarin de relatie tussen actief reizen en gezondheid is onderzocht, om meer licht te werpen hoe deze elkaar beïnvloeden. De meerwaarde van het empirische onderzoek komt op een mooie manier voort uit een verkenning van de bestaande literatuur. De uitgebreide discussie aan het einde waarin de bevindingen en limitaties helder beschrevenworden en goede aanbevelingen geformuleerd maken het een mooi onderzoekspaper.

Naast de prijswinnaars heeft de jury een eervolle vermelding voor:

Optimalisatie Stedelijk Netwerk Amsterdam, interoperabiliteit Metro/Trein door Barth Donners, Merlijn van Beurden en Nicoline Dammers en Steden verbonden, trein of vliegtuig, effecten van substitutie van Barth Donners, Elmer van Buuren en Remy Rijniers. Het eerste paper laat de meerwaarde zien van meer uitwisseling tussen trein en metro in de regio Amsterdam. De eerste inzichten uit dit paper zijn zo veelbelovend dat de jury verder onderzoek hiernaar van harte toejuicht. Het tweede paper laat nog eens heel helder de meerwaarde zien van een snel Europees spoornetwerk, zowel voor de reizigers als het klimaat.

De jury van het CVS 2018

Jan Banninga, Nederlandse Spoorwegen

Geertje Hegeman, Royal HaskoningDHV (juryvoorzitter 2018)

Jos Kalfsbeek, Twynstra Gudde

Maaike Snelder, TNO

Casper Stelling, MuConsult

Thomas Straatemeier, Goudappel Coffeng
Actualiteit

Het laatste nieuws

20-11-2018

Special issue n.a.v. CVS 2017 is uit!

Lees verder