Call for Papers 2017

Praktische info

Waarvoor dient het thema?
Het thema van het CVS staat centraal tijdens de openingssessie waarbij toonaangevende gastsprekers hun visie op het thema geven en de discussie aangaan met het publiek. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om het thema te verwerken in hun persoonlijke bijdrage aan het congres. Je bent echter vrij om te bepalen of en in welke mate je je bijdrage aan het CVS wilt afstemmen op het thema.

Deelname aan het CVS
Deelname aan het CVS is mogelijk door tijdens het congres een presentatie te geven en vooraf hierover een paper in te dienen. De bijdrage kan bijvoorbeeld gaan over een afgerond onderzoek, een interessant project, een nog niet uitgekristalliseerd idee, een aansprekend ontwerp, een nieuwe methode, een onderbouwde mening of een reactie op een eerder CVS-paper. Alle ingediende papers worden in principe opgenomen in het programma. De tarieven voor CVS 2017 vind je hier.

Belangrijke data: 15 juli en 15 september
De bijdragen dienen vooraf aangemeld te worden. Dit kan tot en met 15 juli via onze website. Klik hier om je paper(s) aan te melden. De definitieve papers dienen uiterlijk 15 september ingediend te worden via de website. Het tijdpad voor de organisatie van het CVS is strak en we moeten deze datum dan ook strikt handhaven. Voor deelname aan het CVS dient elke deelnemer zich persoonlijk te registreren tussen 15 juli en 15 september. Ook hiervoor kun je op de website terecht.

Richtlijnen voor je paper
De richtlijnen voor je paper en het format zelf vind je hier. Kortere bijdragen worden op prijs gesteld. Een paper mag maximaal 3 auteurs hebben; minimaal één auteur moet deelnemen aan het CVS 2017. Mochten de richtlijnen je voor problemen stellen, neem dan contact op met het bestuur van het CVS (info@cvs-congres.nl).

Sessievormen
In een reguliere sessie kun je je paper presenteren, gevolgd door een discussie. In een kampvuursessie ligt de nadruk meer op reflectie en interactie. Wil je anderen laten meedenken over bijvoorbeeld een nieuw initiatief, een dilemma of geleerde lessen, meld je bijdrage dan aan voor een kampvuursessie! Vanwege beperkte animo vorig jaar is de discussiesessie voor dit jaar afgeschaft. Hier is meer informatie te vinden over de verschillende sessies. Mocht je andere suggesties hebben voor een sessievorm of de presentatie van je eigen paper, dan gaan we graag in gesprek om je idee te realiseren.

Datum en locatie
Het CVS 2017 vindt op 23 en 24 november plaats in Monasterium PoortAckere in Gent. Informatie over deze locatie is hier te raadplegen.

Meer informatie?
Nadere informatie over deelname vind je op onze website (www.cvs-congres.nl). Eventueel kun je ook contact opnemen met Gerda Wiggemans van de congresorganisatie van het CVS (info@cvs-congres.nl). Wij zien je aanmelding graag tegemoet en wensen je succes met het opstellen van je paper. Ken je collega's die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in deelname aan het CVS? Stuur deze uitnodiging dan gerust aan hen door.

Actualiteit

Het laatste nieuws