Programma 2007
Sluit venster
 
Totaaloverzicht programma Donderdag 22 november 2007
  Barbara Bokerskamer Agnes Volckerixzaal Angela Vermeulenkamer Lysbeth van Wijnzaal Dr. Leon Desguinzaal Rodriguez d’Evorazaal Directeur van Laerzaal
10:00 Ontvangst, Kanunnik van Gesselzaal
10:30 Opening

Plenaire sessie: De Xpert-factor

De openingssessie van het 34ste Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk staat geheel in het teken van de Xpert-factor. Henkjan Smits zal een inleiding geven op het thema. Vervolgens wordt onder leiding van Henk Meurs met de zaal gediscussieerd over het belang van de Xpert-factor.

Plaats: Dr. Lazarus Marquisauditorium

12:00 Lunch, Kanunnik van Gesselzaal
13:00

Sessie A1

Xperts en reizigers

Xpert-factor: het fenomeen
Voorzitter: Paul van Beek

 

 

 
 

Sessie C1

Evaluatie en management

Kosten-batenanalyse
Voorzitter: Wim Korver

Sessie D1

Duurzaamheid, milieu en modellen

Duurzame mobiliteit
voorzitter: Rien v. d. Knaap

Sessie E1

Prijsbeleid

Prijsbeleid en OV
Voorzitter: Tom Brijs

Sessie F1

Openbaar vervoer

OV centraal
Voorzitter: Rob van Nes

Sessie G1

Ruimte en mobiliteit

Integratie RO en vervoerbeleid
Voorzitter: Danielle Snellen

  Linden, R. van der & R. van Meggelen & R.G.E. van Hout
De X-pert als procesboer - op weg naar effectief gedrag
• p. 3

Gille, A.T. & J. Gille
Xperts in de besluitvorming - van extern deskundige naar interne sparring partner
• p. 17

Bakker, C.E. & L. de Jong & P.H.P. Duwel
Zomaar doen dan?
• p. 31

  Vleugel, J.M. & E.J. Bos
Enige kanttekeningen bij kosten-baten analyse
• p. 587

Cantarelli, C.C.
Cost overruns in large-scale transportation infrastructure projects: Which explanations can be given?
• p. 601

Groenendijk, J.M. & H. Wardenaar
Op zoek naar realistische CO2-reductie. Beleidsontwikkeling duurzame mobiliteit
• p. 881

Smokers, R.T.M. & J.F. Pommer
De P-factor: Transumo en de planet-kant van duurzame mobiliteit en logistiek

• p. 901

Gorris, T. & P. Rietveld
Transitie naar duurzame mobiliteit: ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

• p. 921

Cohen, F. & W.F. Mol & H. Sinnema
Experimenten 'Gratis' openbaar vervoer
• p. 1199

Zelfde, D. van 't
Tariefmodellen voor de OV-chipkaart
• p. 1217

Ubbels, B. & R. Poppeliers
Strategic road pricing: public transport as an alternative to car use?
• p. 1229

Pieters, M. & J. Baak
Is Hollands Spoor Centraal?
• p. 1341

Ebbink, B.A.J.
De Reiziger Centraal!
• p. 1357

Waerden, P.J.H.J. Van der & M.L.M. Berenos & G. Verheyen
Validatie van een gebiedsgericht vervoermiddelkeuze model
• p. 1377

Brömmelstroet, M. te & L. Bertolini
Using existing instruments to improve the planning support for integration of land use and transport planning
• p. 1641

Schrijver, J.M. & I.R. Wilmink & A.L. Schelling
Urban Strategy: een nieuw instrument voor ruimtelijke planvorming; case Rotterdam Stadshavens
• p. 1661

Geurs, K.T. & B. Zondag
De baten van bundelen en beprijzen. Mobiliteit en bereikbaarheid in de 2e Duurzaamheidsverkenning - Nederland Later
• p. 1677

14:30 Theepauze, Kanunnik van Gesselzaal
15:00

Sessie A2

Xperts en reizigers

Xpert-factor: impact op het beleid
Voorzitter: Jaap Groenendijk

Sessie B2

Infrastructuur

Netwerkkwaliteit
Voorzitter: Bart Egeter

Sessie C2

Evaluatie en management

Mobiliteitsmanagement
Voorzitter: Willem Otto Hazelhorst

Sessie D2

Duurzaamheid, milieu en modellen

Milieu en technologie
voorzitter: Richard Smokers

Sessie E2

Prijsbeleid

Betalen of belonen
Voorzitter: Taede Tillema

Sessie F2

Openbaar vervoer

Beleving in het OV
Voorzitter: Pieter Onderwater

Sessie G2

Ruimte en mobiliteit

RO rondom stations
Voorzitter: Rianne Zandee

  Berghout, E.A. & J. Ploeger
De X-perts in Verkeer en Vervoer; Wat zijn de kansen op de stip?
• p. 45

Zijl, H. van
Het wij-gevoel: cruciale X-pert factor van de 21e eeuw
• p. 61

Visser, A.C.
Wat maakt iemand een X-pert? Een interactieve methode om impliciete kennis expliciet te maken
• p. 69

Mol, J.J.F.R. de & S. Vlassenroot & M. Keppens
Een haalbaarheidstudie voor een snelheidskaart voor Vlaanderen
• p. 319

Koolstra, K.
Capaciteit van stedelijke en regionale stroomwegen
• p. 337

Zwart, G.H.K.
Basismobiliteit in Nederland
• p. 351

Pompe, C.L.P.M. & R. Postma & W. de Jager
Commercieel mobiliteitsmanagement. Van Draagvlak via Vraagprofiel naar Aanbod
• p. 621

Visser, J.P.F.
Een boost voor mobiliteitsinformatie
• p. 641

Pieper, R.I. & J. Panday-Boedhoe
Mobiliteitseffecten van een nieuwe verhuiskostenregeling
• p. 657

Potoglou, D. & P.S. Kanaroglou & B.W. Wiegmans
Het verzamelen van gegevens via Internet: de keuze voor voertuigen op alternatieve brandstof
• p. 937

Beckx, C. & T. Arentze & D. Janssens
Travel behaviour and emission assessment in the Netherlands: a different approach
• p. 957

Straten, P. van der & A. Schelling & B.W. Wiegmans
Stimuli en barrières voor de adoptie van alternatief aangedreven bussen
• p. 973

Molendijk, F.J. & G. Bakker & J.B. Hartman
Prijsbeleid in de Noordvleugel; de haalbaarheids Xpress
• p. 1247

Tuijnman, F.
Anders betalen, ... Als ú dat wilt!
• p. 1269

Vonk Noordegraaf, D.M. & O.A.W.T. van de Riet
Belonen: een alternatief, aanvulling of bedreiging voor prijsbeleid in Nederland? Actoren over de Xpert-factor van het praktijkexperiment Spitsmijden
• p 1281

Harms, L.W.J.
Beleving en beeldvorming van het OV
• p. 1395

Hagen, M. van & M. Galetzka & A. Pruyn
Wachttijdperceptie en -waardering op NS stations
• p. 1409

Boes, J.M.E.
Stations? Daar zit muziek in!
• p. 1429

Röntgen, E.F.
De relatie tussen stads- en spoorwegontwikkeling in Tokio
• p. 1697

Leutscher, C. & A. Bruijn
NS is verstedelijking op het spoor
• p. 1717

Slebos, I.C. & J.W.H. Hoogeland & J.J.O. van Os
Toetsingskader infrastructuur op knooppunten van het openbaar vervoer: een discussie over kwaliteit
• p. 1735

16:30 Snack
16:45

Sessie A3

Xperts en reizigers

Feit en fictie
Voorzitter: Tim Schwanen

Sessie B3

Infrastructuur

Exploitatie
Voorzitter: Alex Bruijn

Sessie C3

Evaluatie en management

Goederenvervoer
Voorzitter: Bart Wiegmans

Sessie D3

Duurzaamheid, milieu en modellen

X-factor modellen
voorzitter: Mike Bérénos

Sessie E3

Prijsbeleid

Effecten beprijzen
Voorzitter: Arnout Schoemakers

Sessie F3

Openbaar vervoer

OV-keten
Voorzitter: Lars Lutje Schipholt

Sessie G3

Ruimte en mobiliteit

Interactie RO-mobiliteit
Voorzitter: Carmen Leutscher

  Snelder, M.
Een eigen blik op de weg. Een vergelijking tussen objectief wetenschappelijk onderzoek en de weergave van dit onderzoek in de media
• p. 77

Huys, M.G. & M. Kroesen
Herrie rondom Schiphol: De rol van innovatief onderzoek in narratieve fixaties
• p. 93

Oort, N. van & W.A. Weeda
Xpert + Xpert = 3. Wat kunnen trein- en tramexploitatie van elkaar leren?
• p. 361

Vleugel, J. & J.H. Baggen
Spoorwegbeveiliging op HSL-Zuid en HSL 4: een grensgeval?!
• p. 377

Vlies, A.V. van der & R.E.C.M. van der Heijden & S.I. Suddle
Lowering risks concerning the transport of hazardous materials by rail: an institutional approach
• p. 677

Brijs, T. & E. Dons
Navigation systems for Heavy Goods Vehicles and their potential for better traffic management
• p. 697

Steltenpool, J.M.
Kruispuntmodellering als X-factor voor een regionaal model?
• p. 993

Minnes, B. & P.J. Siderius
Move Your X-factor
• p. 1009

Hilbers, H.D. & P.P. van de Coevering & M. Thissen
Beprijzing in het wegverkeer, de effecten op doorstroming, bereikbaarheid en economie
• p. 1301

Clerx, W.C.G. & D.H. van Amelsfort & S. de Graaf
Dynamische modellering van tolheffing op nieuwe regionale infrastructuur: een westelijke oeververbinding in havengebied Rotterdam als case
• p. 1321

Haaijer, R. & M. Pol & H.J.A.M. Vaessens
Trein in de OV-keten
• p. 1449

Hartogs, C.H. & P. Onderwater & M. Smit
StadsregioRail: regie op de keten!
• p. 1469

Verweij, C.A. & A.H. Zandee
De R & M prijs 2005 tot en met 2007: Hoe oordelen experts over ruimte- en mobiliteitsbeleid rond woningen, bedrijfsterreinen en leisure-voorzieningen?
• p. 1745

Govers, S.A.H.M. & M.C.J. Aarsen
Strategische planvorming: een nieuwe rol met een nieuwe taal: de beeldtaal
• p. 1763

17:45 Inchecken hotel, borrel en diner (omstreeks 19.00 uur) in het restaurant, Kanunnik van Gesselzaal, met uitreiking prijzen


Totaaloverzicht programma Vrijdag 23 november 2007
  Barbara Bokerskamer Agnes Volckerixzaal Angela Vermeulenkamer Lysbeth van Wijnzaal Dr. Leon Desguinzaal Rodriguez d’Evorazaal Directeur van Laerzaal
8:30 Ontvangst, Kanunnik van Gesselzaal
9:00

Sessie A4

Xperts en reizigers

Vervoerwijzekeuze woonwerkverkeer
Voorzitter: Kees Maat

Sessie B4

Infrastructuur

Betrouwbaarheid
Voorzitter: Jeroen Schrijver

Sessie C4

Evaluatie en management

Fileaanpak
Voorzitter: Lindy Molenkamp

Sessie D4

Duurzaamheid, milieu en modellen

Milieu en verkeersmanagement
voorzitter: Reinout Liemburg

 

 

 
 

Sessie F4

Openbaar vervoer

Effecten van aanbesteding
Voorzitter: Ingo Hansen

Sessie G4

Ruimte en mobiliteit

Ruimtelijke planning
Voorzitter: Bas Govers

  Bakker, P.
De geaccommodeerde bereikbaarheid in het filegevoelige marktsegment. Is substitutie auto-trein een rol gaan spelen?
• p. 117

Wolf, N. De & F. Abbes-Orabi
Assessing and Developing Initiatives of Companies to control and reduce Commuter Traffic (ADICCT). A literature review
• p. 137

Heinen, E. & K. Maat & B. van Wee
Fietsgebruik voor woon-werkverkeer: een literatuurverkenning
• p. 153

 

Oort, N. van & R. van Nes
Betrouwbaar OV begint met goed plannen
• p. 397

Schreuder, M.A. & G.F. Tamminga & M.E. Kraan
Vulnerability of a national road network
• p. 417

Egeter, B. & B. Immers & T. Vonk
ARKO - Architectuur Wegenknooppunten
• p. 437

 

Lohuis, J.B.
Op de fiets langs de file? Een verkenning van de potentie van de fiets in het woon-werkverkeer op en langs de A15 in het Rotterdamse havengebied
• p. 713

Hazelhorst, W.O. & W.E. Scheper
(nog) Slimmer reizen langs de file
• p. 733

Rietveld, B.H.
In de ban van de Ring: dé oplossing om files terug te dringen
• p. 751

Immers, L.H. & M.J.J. van der Knaap
Xpert Roadmap towards sustainable traffic management
• p. 1021

Jong, P. de & G.J. Wassink
DVM en luchtkwaliteit op het onderliggende wegennet
• p. 1037

Wilmink, I.R. & F. op de Beek & D. Vukovic
GGB: Ga Groener Benutten! Een methode voor milieuvriendelijk verkeersmanagement
• p. 1049

  Borsje, R.B.
Aanbodanalyse openbaar vervoer: een methode voor gemeenten?
• p. 1485

Veeneman, W.W. & D. van de Velde & L.R. Lutje Schipholt
Scheiden van de markt? Een analyse van de effecten van aanbesteding op het Nederlandse openbaar vervoer
• p. 1497

Hulten, M. van
Ontketende wanorde, of hoe het OV met beleid wordt afgebroken
• p. 1509


Stelling, C.A. & H.J. Meurs & R. van der Heijden
Beleidsintegratie Ruimtelijke Ordening en Transport: Over de afstemming van integratie, strategie en projectorganisatie
• p. 1775

Straatemeier, T. & L. Bertolini
Joint Accessibility Design: a framework developed for and with practitioners to stimulate the policy design of integrated regional land-use and transport strategies in the Netherlands
• p. 1795

Brömmelstroet, M.C.G. te
Desired characteristics of expert knowledge to support the integration of land use and transport planning
• p. 1815

 

10:30 Koffiepauze, Kanunnik van Gesselzaal
11:00

Sessie A5

Xperts en reizigers

Reizigersgroepen
Voorzitter: Tim Schwanen

Sessie B5

Infrastructuur

De burger spreekt
Voorzitter: Lieke Berghout

Sessie C5

Evaluatie en management

Verkeersmanagement
Voorzitter: Will Clerx

Sessie D5

Duurzaamheid, milieu en modellen

Milieu en infrastructuur
voorzitter: Hans Nijland

 

 

 
 

Sessie F5

Openbaar vervoer

OV-ontwerp
Voorzitter: John Pommer

Sessie G5

Ruimte en mobiliteit

Bereikbaarheid
Voorzitter: Christiaan Kwantes

  Maat, C.
Invloed van de woon- en de werkomgeving op autogebruik in twee- verdienershuishoudens
• p. 173

Hubers, C.G.T.M. & M. Dijst & T. Schwanen
With a little help from my friends: social networks and strategies for combining work and caregiving
• p. 193

Korver, W.
Zicht op de zakenautorijder
• p. 213

Olde Kalter, M.J.T. & P. Jorritsma & A. Schoemakers
Mobiliteit van de toekomstige ouderen
• p. 233

Cluitmans, C.J.L. & B. Rakic
De BurgerKing: de burger als expert of de klant als koning
• p. 445

Molenkamp. L.
De F-factor
• p. 473

Eijk, S. van der & R. Bos
In(E-)spraak - vorm of inhoud?
• p. 493

Farla, J.C.M.
Sustainability in Transport Innovation Processes: The use of expert-knowledge from Society
• p. 509

Verbeke, W.
Verkeersmanagement op basis van controle van subsystemen
• p. 769

Liemburg, R.T. & A.M. van den Broeke
Het gebruik van Sturingsprincipes bij Regionaal Verkeersmanagement
• p. 789

P. Koster
Optimaliseren van Incident Management op de weg
• p. 807

Visser, J.P.F.
WiKi Handboek Regionale Verkeersmonitoring
• p. 827

Kroesen, M.
A theory based model to explain aircraft noise annoyance
• p. 1069

Int Panis, L.R. & N. Bleux & R. Torfs
Blootstelling van fietsers aan PM10 en ultrafijn stof
• p. 1089

Wismans, L.J.J. & P. van Beek & P.T. Wilbers
Boetes voor klimaat. Effecten van versterkte snelheidshandhaving op de CO2-emissie
• p. 1105

Denys, T. & L. Govaerts
Ecoscore als beleidsondersteunende definitie van milieuvriendelijke voertuigen
• p. 1125

  Nes, R. van & W. Daamen
Ontwerp analyse-instrument voor OV en doelgroepenvervoer in landelijke gebieden
• p. 1529

Weeda, V.A.
Norm of maatwerk? Simulatie-experimenten met flexibele planningsnorm voor spoordienstregeling
• p. 1549

Hansen, I.A.
Critical Design Review Superbus: veiligheid, capaciteit en vervoerwaarde onder de loep
• p. 1561

Boer, E. de & S.E. de Boer
Het systhematisch ontwerp van busstations in relatie tot treinstations
• p. 1573

Snellen, D.M.E.G.W. & D. Evers


Een betere bereikbaarheid. Nederland in Europa, de kansen en bedreigingen
• p. 1837

Bos, D.M. & M. Romkema & H. Tromp
De nationale bereikbaarheidskaart: achtergrond en eerste resultaten
• p. 1857

Neutens, T.
On the assessment of physical presence: A measure of joint space-time accessibility
• p. 1875

Graaff, T. de & G. Debrezion & P. Rietveld
De Invloed van Bereikbaarheid op Vastgoedwaarden van Kantoren
• p. 1895

13:00 Lunch, Kanunnik van Gesselzaal
14:00

Sessie A6

Xperts en reizigers

Psychologie en sociale aspecten
Voorzitter: Lucas Harms

Sessie B6

Infrastructuur

Verkeersveiligheid
Voorzitter: Johan de Mol

Sessie C6

Evaluatie en management

Fiets
Voorzitter: Hans Hilbers

Sessie D6

Duurzaamheid, milieu en modellen

Kosten, baten en milieu
voorzitter: Karst Geurs

 

 

 
 

Sessie F6

Openbaar vervoer

OV in beweging
Voorzitter: Sander v.d. Eijk

Sessie G6

Ruimte en mobiliteit

Regionale bereikbaarheid
Voorzitter: Isabel Wilmink

  Acker, V. Van & F. Witlox & B. van Wee
Exploring the Link between Transport Geography and Social Psychology. Towards a new Conceptual Model of Travel Behaviour
• p. 253

Bohte, W. & C. Maat & G.P. van Wee
Do travel attitudes influence residential location choice?
• p. 277

Tillema, T. & M. Dijst & T. Schwanen
Electronic and face-to-face communication in maintaining social relationships
• p. 297

Vandenbulcke, G. & I. Thomas
Spatial analysis of bicycle use and risk when commuting in Belgium
• p. 529

Lettinga, B.F. & N. Antonis
Verkeersveiligheid; de verschillen in attitude, betrokkenheid en internalisering van veilig verkeersgedrag tussen volwassenen en jongeren
• p. 547

Methorst, R.
Shared Space: veilig of onveilig?
• p. 567

Aken, R.J. van & A. Hiemstra
Ontwikkeling en toepassing van een methode voor de ritgeneratie van het fietsverkeer
• p. 835

Nanninga, H. & D.A. Eerdmans
Ruim baan voor de fiets
• p. 855

Nijland, H. & N. Onrust
Wat levert een fietsvriendelijker afstelling van verkeerslichten op?
• p. 869

Smokers, R.T.M. & B. Kampman & F. Brouwer
Duurzaam vervoer in Green4sure
• p. 1137

Boon, B.H. & M.B.J. Otten & H.P. van Essen
Internalisatie van externe kosten van transport in Europa
• p. 1157

Terlouw, J. & A. Hoen
Verkenning van de kosten en baten van duurzame automobiliteit
• p. 1177

  Pas, R.A.M. van de & R.H.N. van Dun & J.H. de Munnik
Partners in het Openbaar Vervoer
• p. 1591

Veeneman, W.W. & D. van de Velde & L.R. Lutje Schipholt
Aanbestedingen in Nederland: Centrale Planning Of Funktionele Specificaties?
• p. 1607

Elshout, A.L.W. van den & P.J. Siderius
Noord/Zuid: onderliggend OV eruit?
• p. 1625

Kwantes, C.
Het nieuwe regionale schaalniveau van de stad. De noodzaak van metropolitane mobiliteitsnetwerken in de Randstad
• p. 1915

Diepstraten, E. & E.M.P. de Jong
Naar een integrale afweging bereikbaarheid regio Utrecht
• p. 1931

Kerssens, S.
Alternatief hoofdstedelijk openbaar vervoer
• p. 1949

15:30 Afsluiting en borrel, Kanunnik van Gesselzaal