Programma CVS 2012
Sluit venster
 
Programma Donderdag 22 november 2012
09:00 Ontvangst (Foyer Erasmus)
09:30 Openingssessie (University of Amsterdam 3 & 4)
11:00 Koffiepauze (Foyer Erasmus)
  Oxford Sorbonne Stellenbosch University of Amsterdam 1 Harvard
11:30

Sessie A1

Robuuste data-analyse
Voorzitter: Suzanne Kieft

Sessie B1

OV: een logische keuze
Voorzitter: Wijnand Veeneman

Sessie C1

Investeringskeuzes
Voorzitter: RiŽtte Zonnenberg

Sessie D1

Toekomst in beeld
Voorzitter: Teije Gorris

Sessie E1

Robuust evalueren
Voorzitter: Diana Vonk Noordegraaf
  Grooten, J.D., M. van Gelder & W. Spruijt
Innovatie in Amsterdamse bereikbaarheidsanalyses: meer inzicht tegen minder kosten

Van Leusden, R., N. van Oort & M. Ebben
Robuuster, goedkoper en beter openbaar vervoer door gebruik van GOVI-data
Van Eijk, M.L. & S.A.H.M. Govers
Heeft het openbaar vervoer in middelgrote steden nog toekomst?

Van Hagen, M., S.A.H.M. Govers & M. de Haan
Robuust sturen op keuzegedrag van mobilisten
Hilbers, H.D., J.W. Weijschede-van der Straaten & B. Zondag
Keuzes in kaart 2013-2017, een analyse van tien verkiezingsprogramma's op bereikbaarheidseffecten

Van Ommeren, C. & H.C. Voerknecht
EfficiŽnt investeren door gemeenten, volop mogelijkheden voor verbetering!
Bekking, K.R.T. & M. Hovens
How future mobility systems can contribute to successful aging

Stienstra, Sj.
Back to the future; gevolgen van bevolkingskrimp en -groei op parkeren
Van de Coevering, P.P. & C. Maat
De potentie van longitudinaal onderzoek voor een robuuste onderbouwing van ruimtelijk mobiliteitsbeleid

Van Egeraat, M.A.L., P.C. van Veggel & R.A. de Bruin
Monitoring van mobiliteitsprojecten; Regionale en nationale leerdoelen in ťťn project
12:30 Lunch (Erasmus 1 & 2)
13:30

Sessie A2

Robuuste railnetwerken
Voorzitter: Vincent Weeda

Sessie B2

Ruimte en mobiliteit
Voorzitter: Casper Stelling-Plantenga

Sessie C2

Stedelijk beleid
Voorzitter: Pauline Wortelboer-Donselaar

Sessie D2

Trends en beleid
Voorzitter: Hans Hilbers

Sessie E2

Duurzame mobiliteit
Voorzitter: Paul van de Coevering

  Bruijn, A.A., R.S.N. van der Horst & A.M.A. Traa
Robuuste start van het dienstregelingsontwerp

Van der Lof, M.C., E. Konings & J.M. Schrijver
Beter benutten van het openbaar vervoer in de stadsregio Amsterdam

Liemburg, R.T., N. van Oort & H.D. van Waveren
Samenbrengen spoor, OV, ruimte: een robuust OV-netwerk met StedenbaanPlus

Govers, S.A.H.M., R.A.G.J. Bos & G. de Visser
Robuust verstedelijken

Boussauw, K.B., G. Allaert & F. Witlox
Stedelijke subcentra en korte verplaatsingen: is er een verband? Het geval van de lagere scholen in Vlaanderen

Hartogs, C.H. & A.P. Baas
Station Zevenaar Oost: WINST voor de hele corridor

Van Luipen, A. & H.C. Voerknecht
Parkeerbeleid met impact: het moet en kan anders! 10 gouden regels

Kreutzberger, E.D.
Kadernota wegen Den Haag; Selectie van wegbeeldverbeteringen

Degenkamp, M. & C. Kwantes
Aantrekkelijke openbare ruimte voor de succesvolle stad van morgen

Kiel, J. & H. Maurer
De invloed van trends op het transportbeleid

Hoogendoorn-Lanser, S., P. Jorritsma & N. Schaap
Is ICT een driver voor de afname van de automobiliteit?

De Leeuw, K. & F. Botma
Agendapunten voor een robuuste Hofstad

Van Ommeren, C., M.C. Lelieveld & M. de Pater
Maatschappelijke kosten en baten van de fiets

Van Rooijen, T., T. Gorris & D. Guikink
Drie generaties CIVITAS initiatief; Stand van zaken verduurzaming mobiliteit in Europese steden

Sierzchula, W.S., C. Maat & Sj. Bakker
Kenmerken van de Nederlandse markt voor elektrische voertuigen

Van der Knaap, M.J.J. & E.W.H. Hemel
Het systeem 'elektrisch vervoer' ontleed, een robuuste bijdrage aan duurzame mobiliteit?

15:00 Pauze (Foyer Erasmus)
15:30

Sessie A3

Robuust ontwerp
Voorzitter: Niels van Oort

Sessie B3

Robuust spoor
Voorzitter: Jan Duffhues

Sessie C3

Lokale bereikbaarheid
Voorzitter: Fokko Kuik

Sessie D3

Bereikbaarheidsindicator
Voorzitter: Jan Hartman

Sessie E3

Beslissingsondersteuning
Voorzitter: DaniŽlle Snellen
  Engelsman, J.C., S.M. Muis & F.F. van Es
Sturen op veilige en vlotte doorstroming: wat is hierin van belang?

Van Hagen, M., P. Krumm & M.O. de Bruyn
Robuust dienstregelingsontwerp vanuit klantperspectief

Brederode, L.J.N., K. Larooij & F. Aalbers
Het effect van treinpassages over spooroverwegen op bereikbaarheid voor wegverkeer

Weeda, V.A. & J. Tax
Robuustheid op z'n tijd: bandbreedtedenken op het spoor

Schaafsma, A.A.M.
Robuuster spoor met minder wissels - bijstuurvoorzieningen voor hoogfrequent spoor

Goverde, R.M.P.
Robuust spoor met ERTMS

De Kievit, M. & M.A. Walvius
Robuust mobiliteitsmanagement in Delft

Schneijderberg, J.W., Ch.J.C.M. Martens & H. Talens
Een andere kijk op parkeren; Een marktgerichte benadering voor het aanbieden van parkeerfaciliteiten op werklocaties

Bakker, C.E. & T.A. van de Vrugt
Effectiviteit van lokaal mobiliteitsbeleid: het toeval regeert

Snelder, M., F. Bruil & S. Hoogendoorn-Lanser
Bereikbaarheidsindicator Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte: goederenvervoer

Stelling-Plantenga, C.A., M.A. Dorigo & M.G.E. van Zuilekom
Toepassingsmogelijkheden van de SVIR bereikbaarheidsindicator in de beleidspraktijk

Hoogendoorn-Lanser, S., H.J. Meurs & F. Bruil
Bereikbaarheidsindicator SVIR: De weg naar een nieuwe bereikbaarheidsindicator

De Feijter, E.D., H. Palm & H.L. Tromp
Een nieuwe quick-scan methodiek voor verkeersmodellering

Veeneman, W.W. & J.W.G.M. van der Pas
Innovatie in de besluitvorming, ontwikkeling en realisatie van grote projecten voor transportinfrastructuur; antwoorden op complexiteit

Pelzer, P.
It's the process, stupid! Op zoek naar een betere rol voor planondersteunende technieken in de mobiliteitsplanning

17:30 Borrel (Foyer Erasmus)
18:00 Diner in Erasmus 1 & 2 met uitreiking prijzen


Programma Vrijdag 23 november 2012
9:00 Ontvangst (Foyer Erasmus)
  Oxford Sorbonne Stellenbosch University of Amsterdam 1 Harvard
9:30

Sessie A4

Robuust plannen
Voorzitter: Maaike Snelder

Sessie B4

Marktwerking OV
Voorzitter: Robert van Leusden

Sessie C4

Lokaal mobiliteitsbeleid
Voorzitter: Sjoerd Stienstra

Sessie D4

Afwegingen in bereikbaarheid
Voorzitter: Christiaan Kwantes

Sessie E4

Mobiliteitskeuze
Voorzitter: Lieke Berghout
  Pel, B., D. Schipper & H. Geerlings
Robuustheid in een samengesteld mobiliteitssysteem; over tijdelijke optima en gelaagde bestuurlijke uitdagingen

Servaas, H. & R. Tamse
Ring Utrecht robuust

Beuckens, J.H., B.P. van der Heijden & F.C. Kuik
De aanpasbare stad: robuuste keuzes in de Amsterdamse planning
Den Hollander, A. & J.H. Baggen
Organisatie openbaar vervoer in de Randstad; Meanderen in crisistijd

Ebbink, B.A.J., I. Visser & R.J.J. van der Westen
Vervoerconcessies: inzetten op reizigerswinst

Van der Goot, D.
Thuis in de OV-markt?

Maat, C. & E. Louw
Fietsparkeergedrag in Delft

Voerknecht, H.C.
Naar aantrekkelijke bereikbaarheid van winkels

Labots, D.E., A.P. Nuijten & D. Bornebroek
Parkeerbeleid: de Haagse aanpak
't Hoen, M.J.J.
Omdat ze het waard zijn - Scenario's en de reistijdbaten van infrastructuur investeringen

Zonnenberg, H.J.M., E. Vink & L.P.M. Schrauwen
Een (Brabants) robuust verkeer- en vervoersysteem

Snellen, D.M.E.G.W.
Dilemma's en afruilen in het Nederlands bereikbaarheidsbeleid
Van Hagen, M., G. Apeldoorn & R. Eijsink
De auto, puur gemakzucht?!

Van Schaik, J.P. & M. Dicke-Ogenia
Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering

Van Velthoven-Aarts, Y.M., P.C. van Veggel & I. van Egmond
Spitsmijden in Brabant: hoe krijg je automobilisten zover?
11:00 Pauze (Foyer Erasmus)
11:30

Sessie A5

Robuust (h)interlandverkeer
Voorzitter: Rebecca van der Horst

Sessie B5

Bedrijfsvoering OV
Voorzitter: Paul van Beek

Sessie C5

Verkeersmodellen
Voorzitter: Barry Zondag

Sessie D5

Knooppunten
Voorzitter: Kees Maat

Sessie E5

Innovatie in methodes
Voorzitter: Alfons Schaafsma
  Duffhues, J.A., M. Abeling & C.T.J. Mekers
Een nieuwe kijk op achterlandverbindingen

Van den Ackerveken, S.A.H.
De grensoverschrijdende realisatie van regiorail
Pot, A.
De OV-chipkaart in internationaal perspectief: een robuust betaalsysteem?

Hoitink, G.J. & J.W. Proper
OV-bedrijf, toon uw maatschappelijke verantwoordelijkheid!

Hilderink, I. & S.C. Kieft
De consumptie van het VENOM

De Jong, F.J., G.F. Tamminga & H. Otte
Strategisch adviseren met microsimulatie
Nefs, M.C.A., P. Gerretsen & M. Ram
Dynamiek op spoorcorridors: op zoek naar criteria voor knooppuntontwikkeling

Wortelboer-Donselaar, P.M., P. Jorritsma & J. Visser
Regie op knooppunten
Calvert, S.C. & H. Taale
Verschuiving naar probabilistische modellering is geen keuze

Schotanus, B.
Van toekomstvast naar toekomstvloeibaar
12:30 Lunch (Erasmus 1 & 2)
13:30

Sessie A6

Robuust wegontwerp
Voorzitter: Jeroen Schrijver

Sessie B6

Klantgericht OV
Voorzitter: Johannes Beuckens

Sessie C6

Verkeersmanagement
Voorzitter: Matthijs Dicke-Ogenia

Sessie D6

MKBA's in de besluitvorming
Voorzitter: Henk Tromp

Sessie E6

ICT voor reizigers
Voorzitter: Berend Schotanus
  De Kruijff, J.S., T. Gorris & A.J. Pel
Duurzaamheidskompas Infrastructuur; De verkeershindermodule uitgelicht

Hartman, J.B. & H. Drolenga
Robuustheid als criterium bij wegverbreding

Van den Bossche, M.A. & M.A. Luijten
Robuuster over de A2 in Limburg
Van den Munckhof, L.A. & C.L.C.M. Spapť
Gratis OV is niet gratis

Tiemersma, D. & S.A.H.M. Govers
Een robuuste openbaar vervoerstructuur in Amsterdam

Bunschoten, T.M., E.J.E. Molin & R. van Nes
Tram of bus: bestaat de trambonus?
Van Velthoven-Aarts, Y.M., P.C. van Veggel & I. van Egmond
Spitsmijden in Brabant: Wegwerkzaamheden een voorwaarde voor spitsmijden?

Tertoolen, G., J.W. Grotenhuis & R. Lankhuijzen
Human factors en dynamisch verkeersmanagement: waar psychologie en techniek samenkomen.

Meurs, H.J., E.A. Berghout & M.A. Dorigo
Regiodesk Zuid-Holland: effectiviteit op simpele wijze getoetst
Beukers, E. & N. Heeres
Hoe kan de afweging van integrale plannen beter worden ondersteund door slim gebruik van afwegingsinstrumenten?

Devillers, E.L.C., K. Dusseldorp & K.T.H. Vervoort
Maatschappelijk robuuste projecten met MKBA's

Mouter, N.
Voordelen en nadelen van de maatschappelijke kosten- en baten analyse nader uitgewerkt
Vonk Noordegraaf, D.M., E. Jonkers & Y. Chen
Multimodale internationale reisplanner, van alle marktsegmenten thuis

Van Beek, P., B.W.H. Hendrix & R.A. de Bruin
In-car projecten in de provincie Noord-Brabant. Wat zijn de effecten?

Van Grinsven, A.H., A. Schroten & H.P. van Essen
Towards optimal passenger transport: the role of ICT solutions in promoting co-modality
15:00 Borrel (Foyer Erasmus)