Programma CVS 2013
Sluit venster
 
Programma Donderdag 21 november 2013
09:00 Ontvangst, Queen's lounge (Promenade deck)
09:30 Openingssessie, Theatre (Promenade deck)
11:00 Koffiepauze, Queen's lounge (Promenade deck)
  Honolulu Guadeloupe HaÔti Grenada Vancouver Trinidad Tilbury
11:30

Sessie A1

Blik in de spiegel
Voorzitter: Sander van der Eijk

Sessie B1

Onzekerheid op het spoor
Voorzitter: Bart de Keizer

Sessie C1

Winkelen en mobiliteit
Voorzitter: Gert-Joost Peek

Sessie D1

Longitudinaal onderzoek
Voorzitter: Paul van Beek

Sessie E1

Meetinstrumenten
Voorzitter: Teije Gorris

Sessie F1

Goederentransport
Voorzitter: Chris Engelsman

Sessie G1

Debat tijdwaardering
Voorzitter: Fokko Kuik
  Te BrŲmmelstroet, M.C.G., R. ter Brugge & L. Bertolini
40 jaar spookrijden in de vervoersplanologie: iatrogenese, naÔeve interventies en een actieve rol voor het CVS

Buffing, A.H.M. & R. Teekamp
De verkeersplanoloog van de toekomst
Bos, E.
Toekomstmogelijkheden voor dienstregelingen in het openbaar vervoer

Hofker, H.F., E.P. Blaas & R.S.N. van der Horst
Vervoerprognose ProRail en het omgaan met onzekerheid
Ronse, W., K.B. Boussauw & D. Lauwers
De consument en zijn auto: locatie van winkelcentra en vervoerswijzekeuze in BelgiŽ

Stienstra, Sj.
Teruglopende bezoekersaantallen winkelgebieden, wat betekent dat voor verkeer en parkeren?
Van de Coevering, P.P. & C. Maat
De invloed van temporele dynamiek op de relaties tussen attitudes, de gebouwde omgeving en verplaatsingsgedrag

Schaap, T.W., S. Hoogendoorn-Lanser & P. van Beek
Een dagboek onderweg. De opzet van het mobiliteitsdagboek in het Mobiliteitspanel Nederland (MPN)
Bisschops-Severens, D. & R. Ebbing
Parkeerbarometer - Een wereld te winnen!!!

Veenstra, S.A., T. Thomas & K.T. Geurs
Meten en analyseren van fietsstromen
Kreutzberger, E.D. & J.W. Konings
Parkeerbarometer - Een wereld te winnen!!! De bundeling van rail container (zeehaven)stromen.

Bellen, M. & J. Boonen
Watertruck and its opportunities for the construction industry
Warffemius, P.M.J., M. Kouwenhoven & G.C. de Jong
De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden

Mouter, N.
Discussiepaper 'de maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden'
12:30 Lunch, Queen's lounge (Promenade deck)
13:30

Sessie A2

Terugblikken en vooruitkijken
Voorzitter: Will Clerx

Sessie B2

Modelspoor
Voorzitter: Alex Bruijn

Sessie C2

Locatiekeuze en mobiliteit
Voorzitter: Casper Stelling-Plantenga

Sessie D2

Goede reis
Voorzitter: Matthijs Dicke-Ogenia

Sessie E2

Liegen met cijfers
Voorzitter: Jan Ploeger

Sessie F2

Wegontwerp
Voorzitter: Bart Egeter

Sessie G2

Mobiliteit van jong en oud
Voorzitter: Kees Maat

  Hilbers, H.D. & D.M.E.G.W. Snellen
40 jaar onderweg: bevolking, infrastructuur, mobiliteit en regionale ontwikkeling

Bos, R.A.G.J. & J.H. Beuckens
Trends & The City: Planning voorbij de crisis

Hout, R.G.E. van, G.F. Tamminga & J. Bie
Mobiliteit als service: onze visie op de mobiliteit in de komende 40 jaar

Pot, A.
Microsimulatie op macroschaal; Het Nederlandse spoorwegnetwerk in OpenTrack

De Keizer, B., P.J. Fioole & J. van 't Wout
Optimalisatie van de lijnvoering op Railnetwerken

Weeda, V.A. & A.C.F. Sierts
Economisch enkelspoor: pak verspilling aan!

Grevers, W.A.J. & G. Romijn
Beter een goede buur dan een verstedelijkingsproject?

Bastiaanssen, J.A., Ch.J.C.M. Martens & G.J. Polhuijs
Vervoersarmoede in Rotterdam-Zuid

Hamersma, M., E. Heinen & E.J.M.M. Arts
Explaining residential moving intentions: The case of highway locations

De Kruijff, J.S., D.M. Vonk Noordegraaf & T. Vonkr
Werkgeversonderzoek Spitsmijden in de trein

Devillers, E.L.C., C.J. de Jonge & K. Dusseldorp
Beter Benutten voor comfort reiziger

Van Hagen, M. & J. Sauren
Sturen op beleving: de TreinBelevingsMonitor

Van Wee, G.P.
Ethiek en KBA: naar een checklist voor het meenemen van ethische consequenties van potentiŽle beleidsopties

Pelzer, P. & M.C.G. te BrŲmmelstroet
Van Rouwbericht naar Geboortekaartje: 40 jaar computerondersteuning in de vervoersplanologie

Mouter, N.
De donkere kanten van het gebruik van onderzoek, modellen en de MKBA in de besluitvorming

Evers, R. & S. Proost
The Economics of Intersections: Understanding the Causal Mechanisms that Govern the Optimal Regulation of Intersections.

Broeren, P.T.W., P.A.J. Ruijs & G. Uittenbogerd
Geometrisch wegontwerp: oude theorieŽn, nieuwe inzichten

Bezembinder, E.M., L.J.J. Wismans & E.C. van Berkum
Ontwerpregels voor kruispunten in stedelijke netwerken

Jorritsma, P., J. Berveling & J. van der Waard
Waarom jongvolwassenen de auto minder gebruiken. Een analyse van de veranderde (auto)mobiliteit van Nederlandse jongeren van 18-30 jaar

Ruijs, K.W.J., E.P. Kroes & M. Kouwenhoven
Je bent jong en je wilt wat... minder auto?

Immers, L.H., M.J. Kuiken & J.M.L.H. Moerdijk
Tijd en ruimte voor "verzilvering"

15:00 Koffiepauze, Queen's lounge (Promenade deck)
15:30

Sessie A3

Voorbij de crisis
Voorzitter: Peter Jorritsma

Sessie B3

Hanzelijn onder de loep
Voorzitter: Rebecca van der Horst

Sessie C3

Ruimte voor bereikbaarheid
Voorzitter: Hans Hilbers

Sessie D3

Slim reizen
Voorzitter: Sjoerd Stienstra

Sessie E3

Modellen
Voorzitter: Freek Hofker

Sessie F3

Minder en schoner
Voorzitter: DaniŽlle Snellen

Sessie G3

Maatschappelijk verantwoord ontwerpen
Voorzitter: Marco Duijnisveld
  Van der Heijden, B.P. & F.C. Kuik
Help, de crisis is voorbij! Tijd voor nieuwe scenario's.

Stenfert Kroese, T.A. & H. Lek
Crisis? Methodieken uit de gebiedsontwikkeling toegepast op infrastructuur; meer rekening houden met de waarde van infrastructuur

Govers, S.A.H.M.
It's the economy, stupid!' De relatie tussen ruimte, mobiliteit en economie gisteren, vandaag en morgen

Molema, A.M., E.M. Bezembinder & W.W. Buunk
Tussen Flevoland en Overijssel: Het verbindende vermogen van de Hanzelijn

Nijenstein, S., D.A. Dral & K.J.P. Dekkers
Hanzelijn, van idee tot evaluatie

Van Waveren, H.D. & W. Oldenziel
Van oliecrisis tot kredietcrisis. Topsegment als kapstok voor het spoor van de toekomst

Borgman, G.J. & H. van Mourik
Ruimte voor bereikbaarheidsbeleid

Martens, Ch.J.C.M.
Accessibility and potential mobility as a guide for policy action

Kiel, J. & R. Smith
Het verband tussen bereikbaarheid en concurrentiepositie. Lapwerk of maatwerk?

Tromp, H.L., D. Bussche & C.A. Stelling-Plantenga
De Bereikbaarheidsindicator in de Mobiliteitsscan. Voor snel inzicht in de R van MIRT.

Van Beek, P., B.W.H. Hendrix & M.J.J. van der Knaap
Innovatie in tijden van crisis: Hoe Noord-Brabant subsidie omzet in in-car toepassingen

Lowyck, B. & S.H.M. Vlassenroot
CoCar: wordt ridesharen meer dan carpoolen?

Tasseron, G., Ch.J.C.M. Martens & R.E.C.M. van der Heijden
Het verbeteren van stedelijk parkeren door betere informatie: de mogelijke impact van auto-naar-auto communicatie

Weterings, N.P.A.
Towards sustainable parking: decision making of governmental and commercial stakeholders

Kieft, S.C., J. Herder & M. Pieters
Openbaar Vervoer Matrices in VENOM

Mieras, W., M.E. Kraan & G.H.A.M. Vos
Storytelling en modellen: Hulpmiddelen om modeluitkomsten beter te duiden

Van Oort, N., R. van Leusden & T. Brands
Betrouwbare modellen door onbetrouwbaar OV

Van de Weerd, R.M.C., K.R.T. Bekking & J.C.M. Farla
Institutionele verandering door lokaal te experimenteren: elektrisch vervoer in Nederland

Kok, R., R.W. van Sloten & J.A. Annema
Effecten van stapsgewijze aanscherping CO2-zuinigheidsgrenzen voor autobelastingen

Nijland, H., R. Gerlagh & M.J. Koetse
Helpt op CO2 gerichte aanschafbelasting om het wagenpark zuiniger te maken?

Schotanus, B., B. Egeter & M.J.J. van der Knaap
Peak Driving

Leurs, K. , J. de Wit & J.J. Smink
Nieuwe Rotterdamse aanpak bij bereikbaarheidsopgave grootschalige renovatie Maastunnel

Gorris, T. & J.C. Engelsman
Positieve effecten van de crisis: rationaliseren van keuzes beheer en onderhoud

De Jong, F.J. & J. Groebe
Meerwaarde van microdynamische verkeersmodellen bij beoordelen van EMVI

17:30 Borrel Glass enclosed promenade (Upper promenade deck)
18:00 Diner met uitreiking prijzen, Queenís lounge (Promenade deck)
20:30 Pubquiz, Queenís lounge (Promenade deck)


Programma Vrijdag 22 november 2013
9:00 Ontvangst, Queen's lounge (Promenade deck)
Honolulu Guadeloupe HaÔti Grenada Vancouver Trinidad Tilbury
9:30

Sessie A4

Energieke samenleving
Voorzitter: Ron Bos

Sessie B4

Op en rond het station
Voorzitter: Niels van Oort

Sessie C4

Stedelijke mobiliteit
Voorzitter: Thomas Straatemeier

Sessie D4

GedragsbeÔnvloeding
Voorzitter: Nina Schaap

Sessie E4

Social media en Apps
Voorzitter: Peter Pelzer

Sessie F4

Doorstroming
Voorzitter: Pim Warffemius

Sessie G4

Belonen en beprijzen
Voorzitter: Michael van Egeraat
  Gommers, F.M.C., M.P. Sloot & M. Peerdeman
Meer collectief vervoer met minder: zet in op de kracht van burgers

Van der Eijk, S., M. van Biezen & A. Kapteijns
Genoeg crisis, wordt energiek!

Lindeman, R.J. & C.A. Arntzen
Co-Creatie tegen de Crisis;Het inzetten van co-creatie instrumenten als effectief beleidsinstrument
De Keizer, B. & H.F. Hofker
Klantwaardering van Overstappen

Van de Kruijs, T.W., C. Leutscher & M. van Hagen
Vrijetijdsvoorzieningen in de stationsomgeving

Botma, F.J., D.E. Labots & R. Andriesse
Fietsparkeernormen Den Haag

Van Leusden, R. & M.I. Zimmerman
MIRT-onderzoek Openbaar Vervoer Regio Utrecht, Regio in Beweging

Tiemersma, D. & S.A.H.M. Govers
Plan22: investeren in openbaar vervoer

Hopmans, J.A.J.
Serieus alternatief of illusie? De gratis leenfiets naar De Uithof
CloÔn, J.C.M. & S. Hoogendoorn-Lanser
De invloed van ICT op werken en winkelen: analyse van het tijdsbestedingsonderzoek

Berveling, J.
Verse wortelen. Naar sociale en morele vormen van belonen op het terrein van verkeer en vervoer

Dicke-Ogenia, M. & S. van der Eijk
Iets met gedrag: maar wat en werkt het altijd?
Bakker, C.E. & T.A. van de Vrugt
Lopen 2.0

De Kievit, E.R.
10:07 uur: Leve de #koning #Willem-Alexander #troon #troonswisseling #Beatrix #Maxima; De waarde van 100.000 Twitter-Tweets voor verkeersmanagement

Van Ark, E.J., W.P. van den Haak & M.A.G. Duijnisveld
Reisalarm: Was u vanochtend op tijd op het CVS?
Calvert, S.C., W. van Stralen & E.J.E. Molin
Kwantificatie van de invloed van regen op de verkeerdoorstroming

De Mol, J.F.J.R., D. Lauwers & D. Gillis
Verkeersveiligheid verhogen via het homogeniseren van snelheden. De Verkeersbordendatabank als tool.

Vonk Noordegraaf, D.M., J.K. Hensems & B.W.H. Hendrix
De ontwikkeling van filegolven op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven
Couwenberg, B.J.A., P.C. van Veggel & Y.M. van Velthoven-Aarts
De evolutie van Spitsmijden binnen Brabant

Ploeger, J.
Evaluatie 20 jaar Infrastructuurfonds

Ubbels, B.J. & J. Kiel
40 jaar prijsbeleid: van toverwoord naar utopie!?
11:00 Koffiepauze, Queen's lounge (Promenade deck)
11:30

Sessie A5

Omgaan met onzekerheid
Voorzitter: Jan Anne Annema

Sessie B5

Aanbesteden
Voorzitter: Bas Govers

Sessie C5

Bereikbaarheid
Voorzitter: Niek Mouter

Sessie D5

Verplaatsingsgedrag
Voorzitter: Jacco Berveling

Sessie E5

Modeltechniek
Voorzitter: Suzanne Kieft

Sessie F5

Knooppunten
Voorzitter: DaniŽlle Snellen

Sessie G5

Anders rijden
Voorzitter: Diana Vonk Noordegraaf
  Clerx, W.C.G.
Blijvende crisis of duurzame groei: Verkenning van de bandbreedte voor de automobiliteit in de stadsregio Rotterdam in 2030

Ubbels, B.J. & R. Poppeliers
Strategisch mobiliteisbeleid: een toepassing in de regio

Hartogs, C.H. & E.N.R. van Dijk
Incrementalisme: het nieuwe realisme!

Van Oort, N.
Een beter OV begint met een beter bestek

Mouwen, A.M. & P. Rietveld
Aanbesteden OV van beperkte invloed op klanttevredenheid

Bodok, R.A.C., W.D. Susanna & R.J. Roos
De concessie van morgen

Hoogendoorn-Lanser, S., H.J. Meurs & R. de Jong
De SVIR-bereikbaarheidsindicator: Methodiek voor toepassing in bereikbaarheidsstudies

Dorigo, M.A., J.P. Perdok & C.A. Stelling-Plantenga
De SVIR Bereikbaarheidsindicator. Toepassing signaleren

Martens, Ch.J.C.M., J.A. Bastiaanssen & S. Plomp
Bereikbaarheid in perspectief

Te BrŲmmelstroet, M.C.G.
Hoe komt een vrouw bij de dokter? Een analyse van 40 jaar mobiliteit in de Nederlandse film

Harms, L.W.J., M.J.T. Olde Kalter & H. Wust
Meer mensen, die vaker en verder fietsen?

Schaap, T.W., P. Jorritsma & M.J.T. Olde Kalter
Van Maxi-Cosi tot SUV: Hoe organiseren ouders met jonge kinderen hun dagelijkse mobiliteit?

Snelder, M., M.M. Minderhoud & S.C. Calvert
Op de Amsterdamse grachten, hebben wij nu de drukte in de hand, Amsterdam ...

Heynickx, M., J. Kiel & M.A.L. van Egeraat
De BrabantBrede ModelAanpak (BBMA) - nieuwe toekomstinzichten in de praktijk gebracht

Brederode, L.J.N. & M.J.C. Waanders
Een vergelijking van de synthetische populatieschatting in het LMS/NRM met andere veelgebruikte methoden

Kasraian, D.K. & C. Maat
Samenhang tussen rail infrastructuur en verstedelijking; een eerste analyse

Straatemeier, T. & G.J. Peek
Knooppuntontwikkeling in de Randstad: Van elkaar leren en elkaar helpen

Bruijn, A.A. & C. Leutscher
Oude Lijn in nieuwe zaken, het succes van de subknopen

Traa, M.R.M.J. & G.P. Geilenkirchen
Demografie van het Nederlandse personenautopark. Kortetermijnmodel voor bezit en gebruik personenauto's in Nederland

Frenken, K.
Autodelen: een toekomstig mobiliteitsregime?

Beekman, R. & K.T.H. Vervoort
Alternatieve brandstoffen voor personenauto's: waar wringt de schoen?

13:00 Lunch, Queen's lounge (Promenade deck)
14:00 Hoe het begon- keynote van het eerste CVS bestuur door Kees Ruijgrok & Jan van Est, Queen's lounge
14:30

Sessie A6

Van crisis tot crisis
Voorzitter: Ton Buffing

Sessie B6

Ontwikkeling van OV
Voorzitter: Arnoud Mouwen

Sessie C6

Mobiliteit en ruimte
Voorzitter: Henk Tromp

Sessie D6

Beleving van de reis
Voorzitter: Matthijs Dicke-Ogenia

Sessie E6

Nieuwe data
Voorzitter: Maaike Snelder

Sessie F6

Evenementenverkeer
Voorzitter: Rien van der Knaap

Sessie G6

Projecten beoordelen
Voorzitter: Niek Mouter
  De Leeuw, K.
Den Haag 1973 : voortbouwen op de keuzes van toen

Van Cranenburgh, S., C.G. Chorus & G.P. van Wee
SubstantiŽle veranderingen en hun effecten op mobiliteit

Van der Hoorn, A.I.J.M.
"Verkeer en vervoer op weg"Ě, naar een betere wereld?
Hartogs, C.H.
Stadsregiorail: focus op realisatie!

Zijdemans, R.A., J.C. van Ham & J.H. Baggen
Meer profijt van hoge treinsnelheid

Van Goeverden, C.D.
Veertig jaar ontwikkeling van het treinaanbod voor de lange afstand; van overzichtelijk naar wildwest
Groenendijk, J.M.
Nieuwe verbindingen tussen mobiliteit en ruimte

Hamers, D.A.F., W. Hornis & D.M.E.G.W. Snellen
Infrastructuur en verstedelijking: kennis en beleid voor een betere afstemming

Maat, C.
Slimme verstedelijking zorgt voor complex mobiliteitsgedrag
Molster, A.L. & A. Schuit
Voetsporen rond het station

Van Hagen, M. & P. Bron
De emotionele reis van onze klant. Waarom 56 minder is dan 45.

Arntzen, C.A. & R.J. Lindeman
Innovaties in de keten
Gillis, D., J.F.J.R. De Mol & R. Bellens
Mobiel zijn met een mobieltje: een innovatieve app voor het monitoren van multimodaal verplaatsingsgedrag

Thomas, T., M. Bijlsma & K.T. Geurs
Hoe mobiel zijn we nu eigenlijk? Eerste inzichten uit het Mobiele Mobiliteitspanel

Hoogendoorn-Lanser, S., T.W. Schaap & M.J.T. Olde Kalter
Het Mobiliteitspanel Nederland: een oude bekende in een nieuw jasje
Immers, L.H., H. Taale & I.R. Wilmink
AnalogieŽn met verkeersmanagement

Voerknecht, H.C.
Opkomst, ondergang (en nu weer opkomst?) van de belangstelling voor recreatie- en evenementenverkeer

Stolte, H.D. & R.P. Groenewegen
Het Spel rond Speelstad Rotterdam
Annema, J.A., K. Frenken & C.C. Koopmans
Twaalf jaar maatschappelijke kosten-batenanalyse van transportprojecten: 106 rapporten geanalyseerd

Bijlsma, L., D. Hamers & A. van Hoorn
De rol van planobjectivering in de nieuwe planpraktijk

Romijn, G. & G. Renes
Plannen voor de Stad
16:00 Borrel, Queen's lounge (Promenade deck)