Programma CVS 2015
Sluit venster
 
Programma Donderdag 19 november 2015
09:30 Ontvangst, Van Gesselzaal
10:30 Openingssessie, Marquisauditorium
12:00 Lunch, Van Gesselzaal
  Volckerix-zaal Vermeulen-kamer Van Wijn-zaal Bokers-kamer Van Laer-kamer Desguin-zaal
13:00

Sessie A1

Kampvuur: buiten de lijntjes
Voorzitter: Casper Stelling-Plantenga

Sessie B1

Bus 2.0
Voorzitter: Alex Bruijn

Sessie C1

Demografie en mobiliteit
Voorzitter: Diana Vonk Noordegraaf

Sessie D1

Vooruit kijken
Voorzitter: Barry Zondag

Sessie E1

Knooppunten
Voorzitter: Paul van de Coevering

Sessie F1

Is delen het nieuwe hebben?
Voorzitter: Peter Pelzer
  Lindeman, R.J. & C.A. Arntzen
Nieuwe Driehoeken Tekenen

Stienstra, Sj.
Buiten de lijnen van het parkeervak

Weeda, V.A. & D. Mestrum
Doorgaan met analyse van treinpunctualiteit, of iets anders?

Van der Meijs, P.R., J.M.G.A. Genot & N. van Oort
BRT: een nieuw elan voor HOV bus?

Quee, J.G. & B.B. Geerdes
Invulling regionale vervoersknopen van busknoop naar vervoershub

Kreutzberger, E.D., L. Verkleij & R. van der Meer
Herinrichting en Overkapping busplatform Den Haag Centraal.

Huisman, R.J.
Demography matters: effects on daily mobility due to demographic changes in the Netherlands // Demografie doet er toe: effecten

Straatemeier, T., S. van der Eijk & J. Schuurman
De ene jongere is de andere niet: Naar een segmentering van jongeren op basis van hun waarden en attitudes ten aanzien van mobil

Bos, E.
Wat Ouderen Beweegt

Van Beek, P., W.C.G. Clerx & A. Veurink
Trends in de mobiliteit van de metropoolregio Rotterdam Den Haag

Den Hollander, A., A.P. Kruijssen & A. van Veenendaal
Back to the future: waar gaat dat heen, hoe zal dat gaan?

Hilbers, H.D., D.M.E.G.W. Snellen & G. Romijn
De langetermijnscenario's van de WLO mobiliteit: rustige hoofd-wegen en spannende zijpaden

De Koning, A.P. & L. Bonnier
Knooppunten verdichten, versnellen, verknopen en veraangenamen

Bras, J.W. & J. Reijnhoudt
Welk station voegt de meeste waarde toe aan zijn omgeving? Een methode voor de internationale vergelijking van stationsgebieden

Schilthuizen, M.P. & R.I. Pieper
Optimaliseren functie van P&R bij knooppunten

Nijland, H., J.G.H. van Meerkerk & A. Hoen
Effecten van autodelen op mobiliteit en CO2-uitstoot

Jorritsma, P., L.W.J. Harms & J. Berveling
Deelautogebruik in Nederland: Omvang, motieven, effecten en potentie

De Gier, M., T.A.H. de Beer & J. Bakker
Delen: voor iedereen?

14:30 Koffiepauze, Van Gesselzaal
15:00

Sessie A2

Waarde in beleid
Voorzitter: Jaco Berveling

Sessie B2

Beter sporen
Voorzitter: Vincent Weeda

Sessie C2

Gebruiker centraal
Voorzitter: Matthijs Dicke-Ogenia

Sessie D2

Afwegen en evalueren
Voorzitter: Maarten 't Hoen

Sessie E2

Collateral damage
Voorzitter: Hans Nijland

Sessie F2

Modellen en/of big data
Voorzitter: Maaike Snelder

  Buunk, W.W. & J.A. Bastiaanssen
Strijd over mobiliteit: de onderliggende waarden in onze opvattingen over reizen, verkeer en openbaar vervoer

Govers, S.A.H.M. & K. Leurs
Buiten de 'sectorale lijntjes kleuren: drie pijlers onder het Rotterdams Stedelijk Verkeersplan

Mouter, N. & C.G. Chorus
Over een paradigmawisseling: uitvoeren van MKB's vanuit een burgerperspectief in plaats van uit een consumentenperspectief

Bruijn, A.A. & H.F.M. Rodrigo
Netwerkontwikkeling: Knoppenbord tram versus knoppenbord trein

Koops, H. & A.W. Katstra
Synergie tussen dienstregeling en spoorweg infrastructuur: een nieuwe benadering van haalbaarheidsanalyses

Van Dijk, E.N.R., R.M.M. Fasen & C.H. Hartogs
Snelle treinen op de Maaslijn in 2031

Ivanova, K., I. Smeets & C.A. Stelling-Plantenga
Eindevaluatie Beter Benutten Maastricht Bereikbaar 2012-2015

Olde Kalter, M.J.T., L.W.J. Harms & K.T. Geurs
Elk vervoermiddel heeft zijn voordeel. En zijn nadeel. Over attitudes en voorkeuren ten aanzien van de auto, OV en fiets

Van Veggel, P.C., R.J.M. Temme & R. Reizevoort
Singelmijden Breda “een nieuwe weg"

Van Bekkum, P.H.G. & H.J. Meurs
Effectiviteit van kleine infrastructurele maatregelen in regionale Beter Benutten pakketten

Kiel, J., A. Muizer & H. Taale
Een integrale afweegmethode voor benutten

Malone, K.M., E. Jonkers & J. Zwijnenberg
Evaluation While Doing: Verfijning van FESTA

Hamersma, M., E.J.M.M. Arts & T. Tillema
Perceived highway nuisance in a residents context: Experiences of residents along the Southern Ring Road in Groningen

Van Goeverden, C.D.
Omvang en milieu-impact van een vaak vergeten vervoersegment, langeafstandsvervoer van personen

Annema, J.A.
Zestig jaar negatieve externe effecten wegverkeer - een overzicht

Grooten, J.D. & E.R. de Kievit
Buiten de lijntjes, maar binnen de wet

Klok, E. & J. Beltman
Maken verkeersdata modellen overbodig?

Voerknecht, H.C. & H.L. Tromp
Wie gaat het winnen? Big Data of de verkeersmodellen?

16:30 Koffiepauze, Van Gesselzaal
17:00

Sessie A3

Discussie: toekomst duurzame mobiliteit
Voorzitter: Jan Anne Annema

Sessie B3

Wat wil de OV-reiziger
Voorzitter: Mark van Hagen

Sessie C3

Slimmer op weg
Voorzitter: Pierre van Veggel

Sessie D3

Inzicht is begrijpen
Voorzitter: Jeroen Grooten

Sessie E3

Over water
Voorzitter: Will Clerx

 

 
  Lauwers, D. & E. Papa
Towards a smarter urban mobility

Bertolini, L., P. Pelzer & M.C.G. te Brömmelstroet
Is het debat over toekomstige mobiliteit te beperkt? Een voorstel voor een multidimensionaal perspectief

Bussink, B. & S.A.M. Konink
Het vergelijken van reizigerstevredenheid tussen gebieden: voor welke factoren corrigeren?

Guis, N. & S. Nijenstein
Modelleren van klantvoorkeuren in dienstregelingsstudies

Otten, M.B.J., A. Schroten & M.J.J. 't Hoen
CO2-reductie door gedragsverandering in de mobiliteitssector

Verrips, A.S., J.G.H. van Meerkerk & P.J. Zwaneveld
Kosten en baten prijsbeleid personenauto's

Van Oort, N., S.P. Hoogendoorn & J.W.C. van Lint
Urban Mobility Lab Amsterdam: Begrijpen hoe mobiliteit werkt

Wismans, L.J.J., J.B. Henckel & W.J.H. Janse
Met VRI-data real time inzicht in verkeersstromen

Willems, J.J., T. Busscher & E.J.M.M. Arts
Nieuw beleid voor verouderde vaarwegen: buiten de bestaande en gebaande paden?

Heijnsdijk, R. & N. Mouter
Wat is de iconische waarde van de Erasmusbrug

 
18:00 Borrel, Van Gesselzaal
19:00 Diner met uitreiking prijzen, Van Gesselzaal


Programma Vrijdag 20 november 2015
9:00 Ontvangst, Van Gesselzaal
  Volckerix-zaal Vermeulen-kamer Van Wijn-zaal Bokers-kamer Van Laer-kamer Desguin-zaal
9:30

Sessie A4

Kampvuur: duurzame mobiliteit
Voorzitter: Bas Govers

Sessie B4

Licht op beleving
Voorzitter: Rick Lindeman

Sessie C4

ITS the future
Voorzitter: Aafke den Hollander

Sessie D4

Mobiliteit en ruimte
Voorzitter: Daniëlle Snellen

Sessie E4

Door stroom
Voorzitter: Anco Hoen

Sessie F4

Modellen en voorspellen
Voorzitter: Luc Wismans
  Gorris, T. & M. de Kievit
Sustainable Urban Mobility Plans - Zin en onzin, nut en noodzaak?

Harms, L.W.J. & T.W. Schaap
Mobiliteitssegregatie en de nivellerende rol van de fiets

Korff de Gidts, J.
Verduurzaming van mobiliteit: Hoe maak je schurende verhalen zichtbaar?

Van Oort, N., M. Ebben & P. Kant
Innovatieve toepassingen van OV chipkaartdata: buiten de lijntjes van data-gedreven OV onderzoek

Groenendijk, L.
Belevingswaarde kleurt de kwaliteit van openbaar vervoersknooppunten

Vos, M.C. & M. van Hagen
Licht op treinstations

Van Beek, P., M.J.J. van der Knaap & B.W.H. Hendrix
Incar technologie: technisch kan veel, maar volgt de mens?

Poorterman, R
C-ITS: anders denken en doen in een wereld vol kennislacunes

Harms, I.M., D.M. Vonk Noordegraaf & M. Dicke
Markt en overheid: wie geeft kleur aan ITS diensten?

Ritsema van Eck, J., J. van Gemeren & C.C. Huisman
Welvaart en Leefomgeving: vier beelden van de regionale ontwikkeling van Nederland tot 2050

Wiersma, J.K., L. Bertolini & T. Straatemeier
De ruimtelijke condities voor autoafhankelijkheid in Europese krimpregio's:Ltrendsn en mogelijke ontwikkelingen

Van de Coevering, P.P., C. Maat & G.P. van Wee
Causale invloed van ruimte op mobiliteit? Een longitudinale benadering

Gillis, D., J.F.J.R. De Mol & S. Gautama
De elektrische fiets/scooter een alternatief voor woon-werk-verkeer ?

Meerwaldt, H.B. & H.P. van Essen
Goedkopere stroom door slim laden van EV's

Bal, F. & J.M. Vleugel
Elektrisch autorijden: Waarom geen maatschappelijke discussie?

Kiel, J., H.J.M. van Grol & M. Heynickx
De provinciebrede modelaanpak. Aanpakken of loslaten?

De Graaf, S.W., K. Friso & J. Rijsdijk
Rotterdams verkeersmodel door verrijking met GSM-data nu nog beter

Snelder, M. & S.C. Calvert
Real-time reistijdvoorspellingen voor routekeuze- en vertrektijdstipadvies - een toepassing in de Praktijkproef Amsterdam

11:00 Koffiepauze, Van Gesselzaal
11:30

Sessie A5

Markt aan zet?
Voorzitter: Sjoerd Stienstra

Sessie B5

Nederland-Duitsland
Voorzitter: Sandra Nijenstein

Sessie C5

Opbrengst gedragsverandering
Voorzitter: Huib van Essen

Sessie D5

Goed voor de economie?
Voorzitter: Jan Kiel

Sessie E5

Over wegontwerp
Voorzitter: Johannes Beuckens

 

 
  Voerknecht, H.C., J.F. Metz & T.A.M. Broersen
De markt als regisseur van mobiliteitsmanagement?

Van Leeuwen, F. & S.A. Suiker
Parkeerdilemma's Zuidas Amsterdam

Brietzke, D.V., B. de Keizer & N. van Oort
Nieuwe methodiek voor internationale-reizigersprognose: Wat beweegt passagiers tussen Nederland en Duitsland?

Van Ham, J.C. & J.H. Baggen
Herwaardering HSL-Oost

Schaap, T.W. & P. Jorritsma
Blik op de weg met navigatiesystemen

Tertoolen, G. & J. Vries
Onderweg naar morgen, ITS en de weggebruiker

Wortelboer-Donselaar, P.M. & J.G.S.N. Visser
Bereikbaarheid en concurrentiekracht: twee kanten van dezelfde medaille

Mouter, N.
29 Nederlandse politici over de manier waarop zij de MKBA gebruiken

Koolstra, K.
Hoe duurzaam veilig is het stedelijke wegennet? Analyse van de grijze-wegenproblematiek in de agglomeratie Amsterdam

Bergveld, H.J., M.W. van der Veen & K. Larooij
Samen overweg voorkomt tunnelvisie

 
12:30 Lunch, Van Gesselzaal
13:30

Sessie A6

Beleving van de reis deur tot deur
Voorzitter: Lucas Harms

Sessie B6

OV in de ruimte
Voorzitter: Jan Ritsema van Eck

Sessie C6

Ga toch fietsen
Voorzitter: Hans Voerknecht

Sessie D6

Sturen of volgen?
Voorzitter: Teije Gorris

Sessie E6

Vrije mobiliteit
Voorzitter: Matthijs Dicke-Ogenia

 

 
  Beuckens, J.H., J.A. Duffhues & F.C. Kuik
Crossing the line in het MIRT-onderzoek Stedelijke Bereikbaarheid; op zoek naar nieuwe indicatoren voor stedelijke bereikbaarheid

Krabbenborg, L.D.M., J.A. Annema & D.M.E.G.W. Snellen
De invloed van bebouwde omgeving op fietsen in voortransport

Van Hagen, M. & M.B. de Bruyn
Emoties tijdens een treinreis gekwantificeerd

Zondag, B., E. Molenwijk & J. Willigers
Berekenen van de effecten van OV-gericht ruimtelijk beleid

Sansen, J., K.B. Boussauw & M. van Meeteren
Populatiegrenzen van polycentrische regio's op basis van het spoorgebonden OV-netwerk

Van Wijmen, P. & S.A.H.M. Govers
Verbonden steden: Netwerkvisie spoor 2050

Te Brömmelstroet, M.C.G., P. Pelzer & R.J.P.M. Raven
Slimme Toekomsten met de Fiets: een onderzoeksagenda

Sargentini, M. & S. Valenta
Maak van het fietspad geen autosnelweg! Pleidooi voor een opportunistische aanpak bij langeafstandsroutes voor fietsers.

Van Wee, G.P. & M. Börjesson
KBA en fietsen

Busscher, T., E.J.M.M. Arts & W. Leendertse
Planologie van het bestaande; Omgaan met dynamiek in de planning van infrastructuur

Van Veggel, P.C., W.O.M. Kerstjens & M.A.L. van Egeraat
De sturingsfilosofie van Spookfiles A58

Jongen, D.P.E.
Kleine stapjes brengen ons vooruit...

Scheepers, C.E., S. Hoogendoorn-Lanser & G.M.M. Gelauf
Vrijetijdsverplaatsingen in het internet tijdperk

Bisschops-Severens, D.
TOGETHER with data

Hoogendoorn-Lanser, S., M.J.T. Olde Kalter & T.W. Schaap
Dé shopper bestaat niet: het zijn er drie! Wat voor type ben jij?

 
15:00 Borrel, Van Gesselzaal