Call for Papers 2021

De betekenis van reizen

Tot aan de Corona pandemie was het voor de meeste mensen heel normaal om elke dag te reizen naar hun werk. Soms in de file of een overvolle trein, maar ook om even tot rust komen en de (werk)dag af te sluiten. Een krantje lezen of een mailtje typen in de trein, even lekker je hoofd leeg maken op de fiets of te voet. Maar sinds de Corona pandemie is de reis naar het werk geen vanzelfsprekendheid meer. Veel mensen werken (voornamelijk) thuis en lopen bijvoorbeeld graag een blokje om. Reizen kreeg daardoor voor veel mensen een andere betekenis.

Ook in het nationale mobiliteitsbeleid zorgt de pandemie voor herbezinning. Mobiliteit als grondrecht, een menselijke behoefte die goed mogelijk moet worden gefaciliteerd, is in de afgelopen decennia impliciet het uitgangspunt geweest voor het denken en redeneren over mobiliteitsbeleid. Maar in het afgelopen jaar stonden er vrijwel geen files meer, is de luchtkwaliteit in steden verbeterd en zijn we massaal meer gaan fietsen en wandelen. Zonder grote investeringen in infra, zijn toch al onze verkeersknelpunten opgelost en zijn steden leefbaarder geworden. Deze ontwikkeling leidt mogelijk tot een andere visie in het mobiliteitsbeleid, waar vanuit het kader van Brede Welvaart al langer over wordt nagedacht.

De BREVER-wet stelt dat mensen gemiddeld een vaste hoeveelheid tijd besteden aan reistijd. Als het vervoer sneller wordt, komen verder gelegen bestemmingen binnen bereik. In de huidige situatie waarin men veel thuiswerkt is de reistijd naar het werk gereduceerd is tot bijna nul. Hoe vullen we dit nu op? Gaan we verhuizen naar een andere locatie? Lopen we nu een rondje om ons hoofd leeg te maken, alles te verwerken en toch die reistijd vol te maken? Of hebben we nieuwe hobby's gevonden? En wat betekent dit voor onze gezondheid, zowel mentaal als fysiek? En hoe zal dit eruit zien als de pandemie voorbij is? Blijven we dan thuiswerken, en geldt de BREVER-wet dan nog? En hoe kunnen we die positieve gedragsveranderingen vasthouden, gebruikmakend van innovatieve oplossingen? Wat zijn kansrijke gedragsmaatregelen om mensen blijvend te stimuleren om anders te reizen of thuis te werken? En komt het grondrecht van mobiliteit hierdoor in het geding? Hoe anders denken we daar nu over na? We hebben de mogelijkheid om met elkaar een nieuwe koers in te slaan, maar hoe geven we deze vorm? Kortom: wat is de (nieuwe) betekenis van reizen?

Actualiteit

Het laatste nieuws

06-11-2020

Bestel nu de Corona editie van de CVS-bundel!

Lees verder

14-06-2020

Special issue CVS 2019 is uit!

Lees verder