Call for Papers 2018

Stadskriebels!

Het CVS-congres gaat dit jaar over stadskriebels. Constateerden we tijdens het congres in 2010 nog dat de stad na de leegloop van de jaren '80 weer in trek was, inmiddels zijn onze steden uitgegroeid tot metropolen waar van alles te beleven is, maar waar ook nieuwe uitdagingen liggen. Voor dit tweedaagse congres vragen we alle deelnemers in een paper en presentatie te delen waar zij kriebels van krijgen bij de stad. Tussen de parallelsessies door is volop gelegenheid om vakgenoten van overheden, vervoerders, kennisinstellingen, adviesbureaus en universiteiten te ontmoeten tijdens de pauzes, het congresdiner en de CVS Drinks.

De helft van de wereldbevolking woont in de stad. En niet voor niets: de stad staat nooit stil want de hoeveelheid en diversiteit aan inwoners zorgt voor levendigheid. Oude probleemwijken worden hip, banen, winkels, cultuur en andere voorzieningen liggen op loop- of fietsafstand: makkelijk, gezond en een goede uitgangspositie voor een efficiënt transportsysteem en CO2-reductie. Voor verder gelegen bestemmingen ligt een uitstekend netwerk van spoor- en snelwegen klaar. De trek naar de stad zet nog verder door: zo verwacht de VN dat in 2050 wel 70% van de wereldbevolking in de stad woont. Ook in Nederland zien we deze groei, die uitmondt in een aanzienlijke woningbouwopgave voor veel steden – als het kan door inbreiding.

De toename van inwoners zorgt voor drukte: enerzijds in de openbare ruimte als verblijfsgebied, wat zowel dwingt als uitnodigt tot meer lopen. Anderzijds drukte in het verkeer: snelwegen worden uitgebreid, maar kom je de stad wel in? Wonen in de stad wordt door de groeiende populariteit steeds duurder, waardoor lage- en middeninkomens de stad verlaten. Met werk veelal in de stad neemt de woonwerk-pendel toe. Fietsfiles ontstaan en het OV-netwerk loopt vol. De groei in thuisbezorgen geeft extra autoverkeer. Hoe houden we de stad aantrekkelijk en veilig, met of zonder auto's? Kunnen autodelen en MaaS de parkeerdruk verlichten? Tegelijkertijd zien steden de problemen nu al dagelijks op straat gebeuren, terwijl de rijksmiddelen in het MIRT voor de komende 10 jaar al grotendeels belegd zijn. Hoe kan dit overbrugd worden?

Kortom: steden laten groei en aantrekkelijke mogelijkheden zien, maar ook problemen en uitdagingen. In hoeverre hebben verkeer en ruimte elkaar gevonden om deze problemen het hoofd te bieden? We nodigen je uit om te delen op welke wijze jij bezig bent met de stad. Zorgt het wonen in de stad voor aangename kriebels? Of krijg je er juist de kriebels van?

Praktische info over het thema en deelname vind je hier. Wij zien je aanmelding graag tegemoet en wensen je succes met het opstellen van je paper. Ken je collega's die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in deelname aan het CVS? Stuur deze uitnodiging dan gerust aan hen door.

Met vriendelijke groeten,

Het CVS-bestuur
Vincent Weeda (voorzitter)
Johannes Beuckens
Laura Groenendijk
Marije Hamersma
Maarten 't Hoen
Nina Schaap

Actualiteit

Het laatste nieuws

06-11-2020

Bestel nu de Corona editie van de CVS-bundel!

Lees verder

14-06-2020

Special issue CVS 2019 is uit!

Lees verder