Sessievormen

Het CVS biedt ruimte aan verschillende sessievormen:

Reguliere sessie
De reguliere sessie is gericht op kennisoverdracht. Na een presentatie door de auteur(s) is er ruimte voor vragen en discussie. Deze sessie leent zich voor bijvoorbeeld het presenteren van een afgerond onderzoek, een interessant project, een nieuwe methode of een aansprekend ontwerp. Vooraf beschrijf je dit in een paper van maximaal 15 pagina's.

Kampvuursessie
Tijdens een kampvuursessie ligt de nadruk op interactie en discussie met het publiek na een korte inleiding door de auteur(s). Heb je een idee voor nieuw onderzoek of beleid waarbij je ideeën en reacties vanuit het publiek zou willen? Of wil je graag over een dilemma uit de vervoersplanologie of een onderbouwde mening met het publiek van gedachten wisselen? Dan is een kampvuursessie uitermate geschikt! Vooraf introduceer je het idee of dilemma in een (bij voorkeur kort) paper.

Panelsessie
Tijdens een panelsessie ligt de nadruk op interactie en discussie tussen de auteurs van de papers en het publiek. Na drie korte presentaties over een vergelijkbaar onderwerp, worden de auteurs gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan en kunnen vragen uit het publiek aan alle drie de auteurs gesteld worden.

Ander soort sessie
Heb je een concreet voorstel voor een ander soort sessie? Laat het ons weten en dan kijken we naar de mogelijkheden! Voorwaarde blijft dat altijd vooraf een paper wordt ingediend.