Het CVS

Algemene informatie

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in week 47 (eind november) een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. De locatie van het CVS wisselt regelmatig.

CVS Boekje 2008

Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd. Het eerste CVS werd georganiseerd in 1974. In de loop der jaren zijn deze bijeenkomsten uitgegroeid tot een belangrijk podium waar onderzoeksresultaten uitgewisseld worden en tegelijkertijd interactie plaatsvindt tussen de onderzoekswereld en beleidsmakers. Inmiddels valt het CVS te kenmerken als hét vervoercongres van Nederland.

CVS Opening 2009

Het CVS start met een plenaire sessie waarin een aansprekend persoon het thema van het CVS inleidt en een discussie met de zaal wordt gevoerd. Vervolgens worden de bijdragen in kleinschalige parallelsessies gepresenteerd.

In deze sessies is een informele sfeer waardoor deelnemers intensief met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Het gezamenlijke diner vormt op donderdagavond een vast onderdeel van het programma. Het bestuur stimuleert het gebruikmaken van een hotelovernachting nabij de congreslocatie.

Het congres is alleen toegankelijk voor deelnemers die van te voren een bijdrage hebben geleverd. Het aantal deelnemers bedraagt circa 150 personen. De (ongeveer 100) bijdragen worden vooraf aan de deelnemers beschikbaar gemaakt.

Actualiteit

Het laatste nieuws

06-11-2020

Bestel nu de Corona editie van de CVS-bundel!

Lees verder

14-06-2020

Special issue CVS 2019 is uit!

Lees verder