Sponsors

Het CVS wordt ondersteund door een vijftal bedrijven, die optreden als sponsor. Deze sponsors maken het mogelijk jongere deelnemers korting te geven op de deelnamekosten van het CVS. Daarnaast wordt door de sponsors de prijzen voor de beste CVS-papers uitgereikt.

De sponsors van het CVS zijn:

Voor de prijzen worden alle daarvoor in aanmerking komende papers beoordeeld door een onafhankelijke jury, die wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de sponsors.

Actualiteit

Het laatste nieuws

20-11-2018

Special issue n.a.v. CVS 2017 is uit!

Lees verder