Sponsoren

Het CVS wordt ondersteund door een zestal bedrijven, die optreden als sponsor. Deze sponsoren maken het mogelijk jongere deelnemers korting te geven op de deelnamekosten van het CVS. Daarnaast rijken de sponsoren de prijzen uit voor de beste CVS-papers.

De sponsoren van het CVS zijn:

Voor de prijzen worden alle daarvoor in aanmerking komende papers beoordeeld door een onafhankelijke jury, die wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de sponsoren.