Privacyverklaring (AVG) stichting CVS

Als u zich inschrijft voor het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, of als u contact opneemt met de Stichting Vervoersplanologisch Speurwerk via de website, laat u persoonsgegevens achter. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verwerken, wat we hiermee doen en hoe lang we deze gegevens bewaren.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen? Laat het ons weten via: info@cvs-congres.nl o.v.v. AVG/Privacy.

CVS en het AVG
Bij het verwerken van uw inschrijving houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (hierna genoemd "Stichting CVS") is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van uw gegevens.

Persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt
Stichting CVS kan persoonsgegevens over u verwerken. Wij verwerken alleen de gegevens die we rechtstreeks van u ontvangen, ofwel doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting CVS, ofwel doordat u deze zelf bij het registreren in Mijn CVS of bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting CVS verstrekt.

Stichting CVS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw werkgever (bedrijfsnaam, contactpersoon en postadres)
- Uw huisadres (straat, nummer, postcode, woonplaats)
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw betalingsgegevens (IBAN)
- Uw eventuele dieetwensen
- Gegevens over eerdere en huidige deelname aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (jaartal, deelname excursie, hotelovernachting, spreker, sessievoorzitter)
- Titel(s) van uw ingediende artikel(en)
- Uw afbeelding (foto's gemaakt tijdens het congres)

Specifiek voor deelnemers die het hotelarrangement hebben geboekt, delen wij voor- en achternaam, e-mail en telefoonnummer met onze hotelpartner. Zij gebruiken dit voor de gastenregistratie en eventuele aansprakelijkheidsstelling bij schade aan de accommodatie.

Waarom stichting CVS uw persoonsgegevens nodig heeft
Stichting CVS verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten overeenkomst, te weten uw inschrijving voor en deelname aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk. Daaronder valt ook het verwerken en publiceren (op de website en in het programmaboekje) van uw artikel(en) die zijn geaccepteerd, die uw naam en contactgegevens bevatten.

Daarnaast kan Stichting CVS uw (contact)gegevens gebruiken om u een mailing over het congres te versturen, met daarin onder andere de calls for papers, deadlines voor vooraanmelding en inschrijving en gerelateerde aankondigingen. Iedere nieuwsbrief bevat een link via welke u zich direct kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven.

Bovendien kan de Stichting CVS de gegevens gebruiken om telefonisch, per e-mail of per post contact met u op te kunnen nemen voor praktische zaken, bijvoorbeeld indien de Stichting CVS de met u afgesloten overeenkomst niet goed kan vervullen door het ontbreken van de juiste gegevens.

Om een goede indruk te krijgen van (de ontwikkeling van) de belangstelling voor het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, bewaart de Stichting CVS de jaartallen waarop u hebt deelgenomen. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om te analyseren hoe vaak u in het verleden het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk hebt bijgewoond.

Ten slotte kunnen foto's waarop u te zien bent, op de website worden geplaatst bij de sfeerimpressies van voorgaande congressen.

Hoe lang stichting CVS gegevens bewaart
Stichting CVS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om bovenstaande doelen te realiseren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor het versturen van mailings (te weten uw naam en emailadres) verwijderen we niet, tenzij u daar om vraagt. De jaartallen waarop u hebt deelgenomen worden evenmin verwijderd, tenzij u hierom vraagt. Ditzelfde geldt voor de foto's waarop u te zien bent. Uw naam, emailadres, werkgever en titel(s) van uw paper(s) blijven op uw paper op de website staan, als onderdeel van de overeenkomst die u met Stichting CVS heeft afgesloten.

Overige persoonsgegevens die niet nodig zijn voor het realiseren van de in dit document genoemde doelen van Stichting CVS, noch om te voldoen aan een wettelijke verplichting, worden binnen vier weken nadat de betaling van uw deelname aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk is voldaan.

Delen met anderen
Stichting CVS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Stichting CVS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting CVS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Stichting CVS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting CVS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting CVS heeft hier geen invloed op.

Stichting CVS heeft Google geen toestemming gegeven om de via www.cvs-congres.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cvs-congres.nl. Stichting CVS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website wordt beheerd door Flaire.

Algemene gegevens
Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 25 juni 2018.
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41154620
E-mailadres: info@cvs-congres.nl
Als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting CVS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting CVS via info@cvs-congres.nl.