Winnaars blogwedstrijd voor jongeren 2016

Hoe slim is ‘smart’ nou eigenlijk?!

Afstudeerders en jong professionals in de civiele techniek, planologie, sociale geografie, verkeerskunde of een andere richting die iets te maken heeft met vervoersplanologie konden meedoen aan de CVS Blogwedstrijd 2016. Ondertussen heeft de jury de inzendingen beoordeeld en zijn de winnaars bekend. De winnaars hebben een gratis deelname aan het CVS 2016 gewonnen. Het CVS bestuur feliciteert de winnaars met hun prijs:

  • Fransje Oudshoorn – Smart Mobility – van oplossing naar probleem
  • Gerben Dorenbos – Zelfrijdende auto's: zijn er wel zo veel voordelen?
  • Bart Wijnands – Smart kan slim zijn, maar is slim ook altijd smart?

Juryrapport

Fransje Oudshoorn – 'Smart Mobility – van oplossing naar probleem'
De inzending van Fransje leest als een echte blog, met stellingname en een vlotte schrijfstijl. Misschien is dit qua thematiek niet de meest originele inzending, maar de visie dat smart vooral als middel, en niet als doel moet worden gezien, wordt duidelijk beargumenteerd aan de hand van goede, ook persoonlijke voorbeelden van 'jumping into conclusions'. Als tip van de jury: de vraag hoe dan precies in te zetten op 'smart als middel' en te 'denken vanuit de eindgebruiker' zou nog wat verder uitgewerkt kunnen worden.

Gerben Dorenbos – 'Zelfrijdende auto's: zijn er wel zo veel voordelen?'
De blog van Gerben is inhoudelijk sterk en heeft een originele insteek. De stellingname dat de zelfrijdende auto niet per definitie oplossingen biedt voor het parkeerprobleem wordt goed onderbouwd met behulp van een kritische analyse aan de hand van scenario's. De oplossingsrichting om beter in te zetten op openbaar vervoer is een interessante, maar zou volgens de jury nog iets verder kunnen worden geconcretiseerd.

Bart Wijnands – 'Smart kan slim zijn, maar is slim ook altijd smart?'
Deze blog valt vooral positief op door de originele insteek. Bart relateert het vraagstuk rond smart aan het fietssysteem, en laat zien dat niet elke smart fiets innovatie ook een nuttige is. De conclusie dat combinaties van iets-minder-slimme innovaties in het fietssysteem misschien samen ook erg slim zijn is aansprekend, alhoewel deze stellingname nog wel iets sterker zou kunnen worden onderbouwd. Daarnaast zou de titel iets explicieter en de inleiding eerder kunnen aangeven dat het over innovaties op fietsgebied gaat.

Actualiteit

Het laatste nieuws

17-11-2021

CVS 2021 gaat door in aangepaste vorm

Lees verder

06-11-2020

Bestel nu de Corona editie van de CVS-bundel!

Lees verder