Call for 2-pagers Corona

Praktische info

Waarvoor dient het thema?

In tegenstelling tot wat jullie wellicht gewend zijn, zijn we voor deze editie van de bundel alleen op zoek naar bijdragen rond corona. Maar de invulling mag binnen dit thema breed worden geïnterpreteerd. We vinden het interessant om met elkaar kennis te delen over het vervoersplanologisch speurwerk rondom corona, maar ook bijvoorbeeld over de invloed van de lockdown op onze werkprocessen, de manier waarop we van elkaar leren, samenwerken, en evalueren.

Belangrijke data voor bijdrage aan de corona-editie: 15 augustus en 1 oktober

Bijdrage aan de corona-editie van de CVS bundel is mogelijk door je op te geven via het inschrijfformulier. Hier geef je de titel van je bijdrage, het thema en een korte beschrijving op. Aanmelden voor een bijdrage aan de corona-editie kan tot en met 15 augustus via onze website. Klik hier om je 2-pager(s) aan te melden. Wanneer je je aanmeldt krijg je later meer informatie over het insturen van je definitieve bijdrage. In verband met de organisatie worden enkel bijdrages die uiterlijk 15 augustus zijn aangemeld en die voldoen aan de beschrijving in de call geaccepteerd. De definitieve 2-pagers dienen uiterlijk 1 oktober ingediend te worden. Deze deadline is strak en zullen we ook strikt handhaven.

Ontvangen van de corona-editie

Per bijdrage sturen we één exemplaar van de bundel kosteloos op. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om de corona-editie te bestellen. De kosten daarvoor zullen een vergoeding voor de drukkosten en verzendkosten bedragen. Hierover wordt later meer informatie op de website bekend gemaakt.

Richtlijnen voor je 2-pager

De 2-pager zal uiteindelijk twee pagina's beslaan in de corona-editie, die wordt gedrukt in A5-formaat. Zorg er daarom voor dat de bijdrage mooi uitkomt op 2 A5 (ongeveer 725 woorden). Het gebruik van maximaal 1 tabel of figuur per pagina is daarbij toegestaan (let op: dit gaat ten koste van het aantal woorden). Mochten de richtlijnen je voor problemen stellen, neem dan contact op met het bestuur. Na 15 augustus komt een format beschikbaar en kan de 2-pager worden ingediend.

De beste inzendingen worden beloond

De beste 2-pagers vallen in de prijzen. Een vakkundige jury zal de bijdragen beoordelen en de winnaars krijgen een prominente plaats in de corona-editie en een toepasselijke prijs.

Meer informatie?

Bij vragen kun je contact opnemen met het CVS-bestuur (info@cvs-congres.nl). Wij zien je bijdrage graag tegemoet en wensen je succes met het opstellen van de 2-pager. Ken je anderen die mogelijk ook geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan de bundel? Stuur deze uitnodiging dan gerust aan hen door.

Actualiteit

Het laatste nieuws

14-06-2020

Special issue CVS 2019 is uit!

Lees verder