De CVS-prijs

Reglement voor het toekennen van de CVS-prijs voor het beste paper op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk1. Er worden drie prijzen uitgereikt: een eerste, een tweede en een derde prijs voor het beste paper.


2. Het doel van de toekenning van prijzen is het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige papers.


3. Aan de eerste prijs is een geldbedrag van 1.000 euro verbonden, aan de tweede prijs een geldbedrag van 600 euro en aan de derde prijs een geldbedrag van 400 euro.


4. De jury is samengesteld uit afgevaardigden van de bedrijven die de prijs sponsoren. Elk bedrijf wijst één jurylid aan.


5. De juryleden wijzen uit hun midden een voorzitter aan.


6. Alle papers die voor de sluitingstermijn beschikbaar zijn op het bureau van het CVS dingen mee naar de prijzen, behoudens papers waarvan één of meer van de auteurs deel uitmaakt van de jury.


7. Doel van CVS is om kwalitatief hoogwaardige discussie op gang te brengen en daarom worden de papers beoordeeld op de volgende criteria:

  • mate van onderbouwing: wetenschappelijke en/of heldere redeneerlijn
  • praktische toepasbaarheid
  • impact, grensverleggend, lef/gedurfde stellingname, vernieuwend en inspirerend
  • vormgeving paper en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

8. De jury besluit in onderling overleg en geheel zelfstandig over de te nomineren papers en de te verlenen prijzen.


9. De jury maakt een eerste selectie op basis van alle samenvattingen. Vervolgens wordt de uiteindelijke beoordeling gemaakt op basis van de volledige papers van de geselecteerde samenvattingen. Zowel de samenvattingen als de papers worden anoniem (zonder vermelding van auteurs) aan de jury geleverd.


10. De jury maakt een juryrapport met haar overwegingen. Dit wordt na afloop van het CVS op de CVS-website gepubliceerd.


11. De prijzen worden tijdens het CVS uitgereikt door een lid van de jury. De jury laat het CVS-bestuur tijdig weten wie de prijzen zal uitreiken.


12. Naast de drie CVS-prijzen behoudt de jury zich het recht voor (wanneer zij dat geschikt acht) om elk jaar een originaliteitsprijs uit te reiken. Zij bepaalt daar zelf criteria voor, die bij eventuele uitreiking zullen worden toegelicht. De prijs bestaat uit een diner- of cadeaubon en de eervolle vermelding op het CVS congres.


13. Over de toekenning van de prijzen kan door de deelnemers niet met de jury of het CVS-bestuur worden gecorrespondeerd.

Actualiteit

Het laatste nieuws

17-11-2021

CVS 2021 gaat door in aangepaste vorm

Lees verder

06-11-2020

Bestel nu de Corona editie van de CVS-bundel!

Lees verder