Richtlijnen presentatie 2018

Om te zorgen dat het Colloquium goed zal verlopen, volgen hieronder enige richtlijnen voor de presentatie. U wordt verzocht zich hieraan te houden, omdat een goede voorbereiding zowel de kwaliteit van de discussie als het verloop van de sessie als geheel binnen de beschikbare tijd bevordert.

1. Vroeger aanwezig zijn
Presentatoren wordt gevraagd 10 minuten voor het begin van de sessie in de zaal aanwezig te zijn. Er is dan tijd om de presentatie op de laptop te installeren en controleren. Daarnaast kan vast met de sessievoorzitter worden kennisgemaakt en overlegd.

2. Duur
De totale tijd van presentatie én discussie samen is maximaal 30 minuten. Op het CVS moet voldoende tijd zijn voor een discussie over uw paper. De presentatieduur is daarom beperkt tot 15 à 20 minuten. Voor de discussie is dan 10 à 15 minuten beschikbaar. U wordt verzocht de duur van uw presentatie vooraf te testen.

3. Inhoud
Omdat de tijd het niet toelaat de inhoud van de paper geheel te presenteren, wordt u verzocht om de kern van de paper weer te geven of een speciaal aspect te belichten. Ten behoeve van de discussie kunt u zo mogelijk afsluiten met een aantal stellingen, uitspraken of meningen.

4. Vorm
Wilt u vooral veel aandacht aan het presentatie-aspect van de voordracht geven. Te denken valt aan:

  • enkele kenmerkende cijfers te laten zien in plaats van hele tabellen;
  • liever plaatjes, taartpunten, diagrammen e.d. in plaats van tabellen;
  • slechts een beperkt aantal powerpoint-slides;
  • uw eventuele stellingen op de laatste slide presenteren;
  • uw powerpoint-slides dienen duidelijk leesbaar te zijn. Wij raden een lettergrootte van minimaal 20 punten aan.

5. Hulpmiddelen
In alle zalen zullen een laptop en een beamer beschikbaar zijn. Graag uw presentatie op USB-stick meenemen. Presentaties die online staan opgeslagen zijn mogelijk niet toegankelijk vanaf de laptop.

Actualiteit

Het laatste nieuws

06-06-2019

Special Issue n.a.v. CVS 2018 is uit!

Lees verder