Nietsdoen, ietsdoen en de effectiviteit van beleid Het CVS 2009

Datum: Donderdag 19 november en vrijdag 20 november 2009
Locatie: Congrescentrum Elzenveld in Antwerpen
Thema: Nietsdoen, ietsdoen en de effectiviteit van beleid

Genomineerde papers toepassings- en wetenschapsprijs

De jury nomineerde dit jaar niet per categorie, maar voor beide prijzen de volgende papers:

 • De effecten van vliegtuiggeluid op de woontevredenheid - Kroesen, M., H.M.E. Miedema & H. Vos
 • Nieuw Prognosemodel `De Kast` als beleidsinstrument - De Keizer, B., L. de Vries & M.B. de Bruyn
 • Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden: iets doen of niets doen - Dicke-Ogenia, M., G.B.G. de Munck & W.O. Hazelhorst
 • `Iets` doen met schaalverbreding. Hybride OV-systemen Lightrail en Bus Rapid Transit uitgelicht - Van Dijk, E.N.R. & H.D. van Waveren
 • Zet eens een antropologische bril op! - Moerdijk, J.M.L.H. & I.M. Harms
 • De ontwikkeling van lightrail in Nederland: vier institutionele hindernissen - Boertjes, S.C.
 • Mobiliteitsbeleid als klimaatbeleid of watermanagement; zelforganisatie als aangrijpingspunt voor effectieve beleidsmatige interventies - Pel, B. & G.R. Teisman
 • Denken, doen en laten op het spoor - Nanninga, H., E.F. Röntgen & M. Wessel
 • Naar een verdere professionalisering van Incident Management, een procesanalyse - De Kievit, M., L.H. Immers & G. Broekhuizen
 • De maatschappelijke effecten van openbaar vervoer: beleidsdoelen, gebruik, kosten en KBA`s - Zwaneveld, P.J. & P. Bakker
 • Een nieuwe kijk op routekeuze? Bevindingen uit het kentekenonderzoek Enschede - Thomas, T. & S.I.A. Tutert
 • Residential location preferences, accessibility and road proximity: towards a better or more inclusive infrastructure planning? - Maloir, C.B.M., T. Tillema & E.J.M.M. Arts
 • Spitsmijden of het balanceren op het slappe koord tussen apathie en onderbouwde daadkracht - Van der Knaap, M.J.J. & R.J. Kraus
 • Optimaliseren van bereikbaarheid en externe effecten mogelijk met DVM? - Wismans, L.J.J., E.C. van Berkum & M.C.J. Bliemer
 • Beheerplan voor LMS en NRM - Kiel, J., H.J. van Grol & S. Pronk van Hoogeveen

Winnaars toepassingsprijs: Matthijs Dicke-Ogenia, Gordon de Munck en Willem Otto Hazelhorst
Op de foto juryvoorzitter Erik Verroen (links) en Willem Otto Hazelhorst

Winnaars wetenschapsprijs: Bonno Pel en Geert Teisman
Op de foto Erik Verroen en Bonno Pel

Winnaars Jongerenprijs
De Jongerenprijs wordt door het CVS-bestuur uitgereikt aan het beste paper geschreven door auteurs tot en met 27 jaar. De winnaars betalen geen deelnamekosten voor het CVS 2010.

In 2009 hebben Tijs Neutens en Mathias Versichele gewonnen met hun paper A GIS toolkit to evaluate individual and joint accessibility to urban opportunities.

Op de foto Tijs Neutens