Ruimte voor Excellentie Het CVS 2011

Datum: Donderdag 24 november en vrijdag 25 november 2011
Locatie: Congrescentrum Elzenveld in Antwerpen
Thema: Ruimte voor Excellentie

De jury heeft de CVS prijzen 2011 als volgt toegekend:

1e prijs: Niek Guis, Bart de Keizer en Rob van Nes

2e prijs: Jaco Berveling en Odette van de Riet

3e prijs: Wim Groot en Henk van Mourik

Waarom is de jury lovend over de winnende papers?

De paper van Guis, de Keizer en van Nes ziet de jury als een originele stimulans voor de vervoersplanologische discussie over een verbeterd netwerkontwerp voor de spoorwegen. Zij gebruiken een optimalisatietechniek op basis van organische ordeningsprincipes dat de eigenschappen van een heleboel alternatieve, kansrijke netwerken combineert tot wat men een excellent ontwerp zou kunnen noemen. Door deze innovatieve toepassing bevestigen zij empirisch voor de spoorsector dat ringlijnen en dwarsverbanden goed in een nieuwe lijnvoering zouden passen. Eerder is een dergelijke greenfield optimalisatie voor het autowegennet uitgevoerd door Maaike Snelder, wat toendertijd behoorlijke impact had op de publieke discussie over netwerkuitbreiding. Sindsdien is de algoritmische kant van optimalisatiemethoden verbeterd en kwam ook toepassing voor een complex lijnennet binnen bereik. De jury vindt dat deze analyse op verantwoorde en originele wijze voeding geeft aan het denkproces over een optimaal netwerkontwerp – en bovendien op een uitstekend moment, gegeven de actualiteit van PHS. Het verdient ook daarom om in de spotlights geplaatst te worden.

Het artikel van Berveling en van de Riet geeft inzicht in het aankoopgedrag van auto's vanuit psychologische invalshoek. Gedragsonderzoek mag zich in een stijgende populariteit verheugen. Klassiek is de cognitief psychologische basis voor het (economische) gedragsonderzoek. Dit artikel gaat uit van een verklaring voor het aankoopgedrag vanuit een modernere invalshoek, namelijk vanuit de sociaal emotionele factoren achter aankoopbeslissingen. De auteurs geven met hun overzicht van de literatuur een uitleg over de bijdrage van deze factoren aan het succes van elektrische voertuigen. Het is een overzicht die voor iedere beleidsmaker op het gebied van mobiliteit verplichte kost is. Het artikel voedt gelukkig niet de illusie dat we hiermee de enige sleutel in handen hebben voor de transitie naar duurzame mobiliteit, maar biedt wel de hoop dat gedragsbeïnvloeding geen verloren zaak is.

Het artikel van Groot en van Mourik presenteert een gedegen en kritische analyse van de prijselasticiteit van de vervoersvraag. De auteurs geven een herinterpretatie van bestaande cijfers en een update van de elasticiteiten. Deze analyse is zeer zinvol in een tijd dat olieprijzen onzekerder worden en de koopkracht onder druk staat. Daarnaast is een dergelijke analyse opportuun in een politiek windstille tijd, waarin beprijzen even van de agenda is en de discussie over elasticiteiten minder snel door politieke argumenten gekleurd wordt. Dit onderzoek zou door moeten werken in toekomstige beleidsanalyses in de zin van daar gehanteerde elasticiteiten en toekomstige mobiliteitsscenarios.