40 jaar CVS: van oliecrisis tot kredietcrisis Het CVS 2013

Datum: Donderdag 21 november en vrijdag 22 november 2013
Locatie: SS Rotterdam te Rotterdam
Thema: 40 jaar CVS: van oliecrisis tot kredietcrisis

In 2013 vindt de 40e editie van het CVS plaats. Om dit te vieren organiseren we een aantal specials.

Hoe het begon
In februari 1974 werd de eerste editie van het CVS georganiseerd. Waarom en hoe kwam het CVS eigenlijk tot stand? Wat wilden de organisatoren van toen bereiken en hoe kijken zij naar het CVS van nu? Mede namens zijn collega oud-bestuursleden van het eerste uur verzorgt Kees Ruijgrok een speciale keynote.

Historisch perspectief
Vincent van der Vinne (1964). Studeerde economische en sociale geschiedenis aan de universiteit van Nijmegen. In 2007 promoveerde hij op een studie naar de opkomst van de auto en de invloed daarop van gebruikers, ondernemers en overheid. Al meer dan twintig jaar doet hij onderzoek naar de verbreiding van de auto, hetgeen resulteerde in verschillende boeken over ondernemers in mobiliteit en de automobiliteit. Hij is daarnaast columnist bij De Telegraaf/Autovisie. Ter gelegenheid van 40 jaar CVS heeft Vincent een speciale bijdrage geschreven vanuit historisch perspectief: 'Van Zekerheid tot Onzekerheid'.

De grote CVS pubquiz
Hoe goed is jouw kennis van de geschiedenis van de vervoersplanologie én het CVS? Bewijs het tijdens de grote CVS pubquiz op donderdagavond (na het diner) van het CVS. Twee bekende CVS-gangers treden op als quizmaster en nemen je in sneltreinvaart mee door 40 jaar geschiedenis, feitjes en weetjes van ons vak.

Winnaar CVS prijs 2013
Niels van Oort, Robert van Leusden & Ties Brands

Tweede prijs CVS prijs 2013
Peter Jorritsma, Jaco Berveling & Jan van der Waard

Derde prijs CVS prijs 2013
Jaco van Berveling

Winnaar Jongerenprijs CVS 2013
De jury heeft de jongerenprijs 2013 toegekend aan: Eelco Bos

Juryrapport CVS 2013
De jury heeft alle samenvattingen gelezen en hier 14 papers uit gekozen die vervolgens zijn beoordeeld op 1) wetenschappelijke kwaliteit, 2) beleidsmatige relevantie en toepasbaarheid, 3) de mate van 'inspiratie die het oproept, grensverlegging en lef/gedurfde stellingname', 4) de relatie met het thema van 2013, van oliecrisis tot kredietcrisis. Uiteindelijk zijn vijf papers genomineerd waarvan er drie in de prijzen zijn gevallen. De beoordeling van de samenvatting en papers heeft geblindeerd plaatsgevonden, dus zonder de namen en organisaties van de auteurs te kennen.

De genomineerden die (net) niet in de prijzen vielen waren:

  • Ernst-Jan Van Ark, Paul van den Haak en Marco Duijnisveld, met hun paper 'Reisalarm: Was u vanochtend op tijd op het CVS?'.
  • Tom Thomas, Marcel Bijlsma en Karst Geurs, met hun paper met de titel 'Hoe mobiel zijn we nu eigenlijk? Eerste inzichten uit het Mobiele Mobiliteitspanel'.

Dit jaar zijn veel papers ingediend over Nederlandse en Belgische Apps om data in te winnen en diensten te leveren. De jury vond beide papers mooie en inspirerende illustraties van de ontwikkelingen op dit vlak. De jury vraagt zich wel af of ze nu alle Apps moeten gaan installeren….

De eerste prijs is dit jaar voor Niels van Oort, Robert van Leusden en Ties Brands met hun paper over betrouwbare modellen door onbetrouwbaar OV. Robert en Niels hebben vorig jaar samen met Martijn Ebben de tweede prijs gewonnen met hun paper over big data uit het GOVI systeem waarmee ze onder ander naar betrouwbaarheid van reistijd voor OV keken. Dit jaar zijn ze een stap verder gegaan en hebben ze aangegeven hoe betrouwbaarheid in het OV gemodelleerd kan worden. De eerste toepassing in het verkeersmodel van de regio Utrecht illustreert het belang hiervan. De jury was unaniem in haar oordeel dat dit paper tot de beste papers van dit jaar behoorden en is benieuwd welk paper hier volgend jaar op volgt. Een plek verder stijgen zal niet meer lukken!

De tweede prijs is dit jaar voor Peter Jorritsma, Jaco Berveling en Jan van der Waard. In hun paper beschrijven ze op basis van een analyse van de veranderde (auto)mobiliteit van Nederlandse jongeren van 18-30 jaar dat jongvolwassenen de auto minder gebruiken. Een zeer relevant onderwerp, want de jongeren van nu hebben en de toekomst en we zijn natuurlijk allemaal benieuwd hoe de mobiliteit zich gaat ontwikkelen. Is het echt een trend of een tijdelijk fenomeen van deze tijd?

Naast de tweede prijs is Jaco Berveling ook de winnaar van de derde prijs met zijn kostenbesparende paper over Verse wortelen; naar sociale en morele vormen van belonen op het terrein van verkeer en vervoer. De jury vond dit een interessante combinatie van sociale wetenschap en verkeer en vervoer waar ook nog eens kosten mee bespaard kunnen worden.

De jury van het CVS 2013

  • dr. M. van Hagen, NS Binnenlands Reizigers Vervoer, Commercie
  • drs. C. Stelling, MuConsult
  • dr. M. Snelder, TNO (voorzitter jury 2013)
  • ir. J. Kalfsbeek, Twynstra Gudde
  • ir. M.J.M. van der Vlist, Goudappel Coffeng