23-06-2014

Sprekers openingssessie zijn bekend

In de openingssessie van het CVS 2014 zullen twee heren Pe(e)ters ons meenemen in hun ethische visie op de vervoersplanologie.

Kris Peeters, ook bekend als 'de andere Kris Peeters' (de echte, zegt hij zelf) is Vlaams Mobiliteitsexpert. Heuvelend parcours van politieke en sociale wetenschappen via sociale en culturele antropologie naar verkeerskunde. Eerste en tevens laatste fietsambtenaar van de stad Antwerpen. Levert onafhankelijk mobiliteitsadvies, second opinions en creatieve ondersteuning aan burgers, bedrijven en overheden. Auteur van ‘Het voorruitperspectief’, ‘De file voorbij’ en 'Weg van mobiliteit'. Schrijft columns, opiniebijdragen en blogberichten. Spreker omdat hij niet kan zwijgen. Zijn lijfspreuk is 'Zonder dwarsliggers rijden er geen treinen' en daardoor is Kris een beetje berucht.

Peter Peters is werkzaam als universitair docent bij de vakgroep Wijsbegeerte van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen (FdCMW) van de Universiteit Maastricht. Na het voltooien van zijn studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1985 werkte hij als publicist voor ondermeer NRC Handelsblad en Intermediair. Vanaf het begin van de jaren negentig hield hij zich bezig met sociale en culturele verklaringen voor de groei van de automobiliteit. In 2003 promoveerde Peters aan de Universiteit Maastricht op een cultuurwetenschappelijke studie naar de betekenis van tijd en snelheid in het hedendaagse reizen, die verscheen onder de titel De haast van Albertine. In 2006 publiceerde de Engelse uitgeverij Routledge de bewerking van dit boek onder de titel Time, Innovation and Mobilities. Naast zijn academisch onderzoek deed hij contractonderzoek voor het Ruimtelijk Planbureau, het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies (PB IVVS), de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, het Rathenau Instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij is sinds de oprichting in 2006 lid van de editorial board van het Engelstalige journal Mobilities, uitgegeven door Sage. Als docent is hij betrokken bij de bacheloropleidingen Cultuurwetenschappen en European Studies en de masteropleidingen Cultures of Arts, Science and Technology Research en Arts, Literature and Society van de FdCMW.

Naar overzicht