19-11-2015

Twee prijswinnaars CVS prijs 2015

Donderdag 19 november werden de winnaars van de CVS-prijs 2015 bekend gemaakt. Dit gebeurde op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), waarvan de 42e editie dit jaar in Antwerpen plaatsvond. De CVS-prijs eert het beste paper op dit congres.

Het thema van het CVS 2015 is Buiten de lijntjes kleuren en dat heeft de jury ook gedaan door twee keer een 1e prijs uit te delen. Papers worden beoordeeld op inhoudelijke kwaliteit, originaliteit en leesbaarheid.

De eerste 1e prijs gaat dit jaar naar Laura Groenendijk. Zij schreef een paper met de titel: ‘Belevingswaarde kleurt de kwaliteit van openbaarvervoersknooppunten’. Volgens de jury is haar aantrekkelijk vormgegeven paper bijzonder omdat ze het bekende knoop-plaatsmodel voor vervoersknooppunten op basis van gedegen onderzoek heeft uitgebreid met de factor beleving. Dit resulteert in een beoordeling en ranking van stations die veel beter aansluit bij de perceptie van reizigers en beleidsmakers.

De tweede 1e prijs gaat dit jaar naar Stephan Valenta en Martijn Sargentini. Zij schreven gezamenlijk een paper met de titel: “Maak van het fietspad geen autosnelweg! Pleidooi voor een opportunistische aanpak bij langeafstandsroutes voor fietsers”. In dit paper wijken zij af van de gebaande paden door door te werken met ‘reflection in action’. Het beschreven project, de aanpak van snelfietsroutes in de regio Amsterdam, speelt in op kansen als die zich voordoen en combineert slim verschillende doelen en stakeholders. Zo wordt resultaat geboekt, ook al is dat misschien anders dan vooraf gehoopt.

Links naar de papers
- Groenendijk
- Valenta en Sargentini

Naar overzicht