01-05-2015

CVS 2015 - Buiten de lijntjes kleuren

Buiten de lijntjes kleuren - Tijd voor een nieuwe aanpak?
19& 20 november Antwerpen

De samenleving verandert, net als ons vakgebied. De druk op steden neemt toe en de verschillen met perifere gebieden worden groter. Burgers worden mondiger en nemen samen met bedrijven steeds vaker verantwoordelijkheid voor hun eigen omgeving. Budgetten voor aanleg en exploitatie lopen terug en ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Het adagium “je gaat er over of niet” wordt meer en meer vervangen door samenwerking tussen partijen vanuit elk een eigen verantwoordelijkheid. Gebieden blijvend bereikbaar en aantrekkelijk houden vraagt steeds meer om andere maatregelen. Maar om welke andere maatregelen gaat het dan? Voldoen de huidige instrumenten, concepten en de rolopvatting van de vervoersplanoloog nog? Of is nu het moment aangebroken waarop wij buiten de lijntjes moeten gaan kleuren?

Lees de volledige call for papers

Naar overzicht