08-01-2015

Juryrapport Online

Juryrapport CVS 2014

Op basis van de samenvattingen heeft de jury 15 kansrijke papers geselecteerd. De samenvattingen en de geselecteerde papers zijn beoordeeld op vijf criteria: 1) wetenschappelijke kwaliteit; 2) praktische toepasbaarheid; 3) mate van inspiratie en vernieuwing; 4) relatie met het jaarthema: dilemma’s in de vervoerplanologie; 5) vormgeving en uitdrukkingsvaardigheid.

Vijf papers zijn genomineerd, waarvan er drie in de prijzen zijn gevallen. Zowel de samenvattingen als de papers zijn beoordeeld zonder kennis over de auteurs en hun organisaties.

De twee papers die wel zijn genomineerd, maar net niet in de prijzen zijn gevallen, zijn:
a)Yap, M.D., N. van Oort & R. van Nes; Robuust openbaar vervoer vanuit een reizigersperspectief.
b)Van de Coevering, P.P., W.J. de Kruijf & D. Bussche; Bike PRINT: een innovatieve schakel tussen onderzoek en fietsbeleid.
Beide papers hebben overigens ook een erg hoge waardering gekregen van alle juryleden.

Maar net meer waardering hebben de drie prijswinnende papers gekregen. De jury spreekt overigens haar waardering uit over de goede leesbaarheid van de papers. Niet vaak, misschien wel nooit, is zo hoog gescoord op het onderdeel vormgeving en uitdrukkingsvaardigheid.

De eerste prijs is voor:
Te Brömmelstroet, M.C.G.; De choreografie van een kruispunt: Naar een gebruiksgeoriënteerde ontwerplogica voor kruispunten.
Dit paper heeft op een andere manier gekeken naar hoe men fietst en welke verkeersregels men hanteert. De vraag is of het ontwerp van kruispunten dit gedrag moet faciliteren of dat het ontwerp van kruispunten dit gedrag juist moet ontmoedigen. Het paper biedt wat dit betreft wel stof tot nadenken. En daarnaast is het gewoon een leuk, leerzaam en goed verhaal!

De tweede prijs is voor:
Schakenbosch, R. & S. Nijenstein; Waardering van een overstap tussen bus/tram/metro en trein.
Het paper levert veel nieuw inzicht op in de aspecten die spelen bij de overstap, in een specifieke situatie. Opgezet vanuit de reisketen en niet vanuit een algemeen OV perspectief. Een degelijk uitgevoerd onderzoek, met bovendien ook opvallende resultaten.

De derde prijs is voor:
Schaap, T.W., S. Hoogendoorn-Lanser & J. Berveling; Over goede buren en verre vrienden in het online tijdperk.
Dit is een van de papers over het panel. Ook de andere papers over het panel werden gewaardeerd door de jury, zodat dit onderwerp kennelijk tot veel vernieuwend onderzoek en inspiratie leidt. Met name de koppeling met de social media viel op. De jury heeft overigens nog kort overwogen de papers over het panel als cluster te beoordelen. Maar dat stond het reglement niet toe.

De jury heeft ook in 2014 met veel genoegen de taak op zich genomen. We benadrukken nog een keer dat de kans op een prijs begint met een goede samenvatting. We hebben wel de indruk gekregen dat er ook heel goede papers zijn, met een helaas wat haastige samenvatting. Gelukkig is het wel zo dat we konden constateren dat de beoordeelde papers (bijna) allemaal een hoge score hebben gekregen van de jury. En dat is iets om vast te houden in de komende jaren!

De jury van het CVS 2014

Dr. M. van Hagen, NS Binnenlands Vervoer, Commercie
Drs. C. Stelling, MuConsult
Dr. M. Snelder, TNO
Ir. J. Kalfsbeek, Twijnstra Gudde
Ir. M.J.M. van der Vlist, Goudappel (voorzitter jury 2014)

Naar overzicht