Overzicht congresbundels

Het CVS geeft vanaf de eerste jaargang een bundel uit waarin alle bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen. De titels van deze bundels vindt u op deze pagina. Vanaf 2008 worden de bundels niet meer in papieren vorm uitgegeven, maar alleen digitaal (CD-ROM, USB-stick, online).

Modellen en methoden in de vervoersplanologie
P.H.L. Bovy et al (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1974 - Delft

Praktijk en model in de vervoersplanning
F. le Clercq et al (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1975 - Delft

Planevaluatie, vervoersmodellen en ruimtelijk keuze
J.P.J.M. van Est et al (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1976 - Delft

Veranderingen in en om vervoersplanologisch onderzoek
G.R.M. Jansen et al (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1977 - Delft

New developments in modelling travel demand and some results of recent Dutch research
G.R.M. Jansen et al (red.) - 1978 - Farnborough, Saxon House

Vervoersstudies, -modellen en methoden
F. le Clercq et al (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1979 - Delft

Mobiliteit, ruimtelijke interactie en vervoerssystemen
P.H.L. Bovy et al (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1980 - Delft

Nieuwe tendensen in de vervoersplanologie
C.J. Ruijgrok & J.P.J.M. van Est (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1981 - Delft

Openbaar vervoer, kompakte stad en mobiliteit
J.G. Smit & F. le Clercq (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1982 - Delft

Transportation and stagnation; challenges for plan
P.H.L. Bovy (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1983 - Delft

Mobiliteit in beweging
J.P. van Est (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1984 - Delft

Transportation and Mobility in an Era of Transition
G.R.M. Jansen et al (red.) (alleen via de boekhandel) - 1985 - Elsevier/North-Holland

Dynamiek in verkeer en mobiliteit
F. le Clercq (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1985 - Delft

Mobiliteit, transport en technologische vernieuwing
G.R.M. Jansen (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1986 - Delft

8 miljoen auto's in 2010
E.J. Verroen (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1987 - Delft

Nederland in nota's, strategie en pragmatisme en beleid en onderzoek
P.M. Blok (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1988 - Delft

Vervoerbeleid tussen rand en stad, naar een integrale aanpak op regionaal niveau
H.J. Meurs (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1989 - Delft

Meten-modelleren-monitoren
J.M. Jager (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1990 - Delft

De prijs van mobiliteit en van mobiliteitsbeperking
P.T. Tanja (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1991 - Delft

Innovatie in Verkeer en Vervoer
P.M. Blok (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1992 - Delft

Grenzen aan de vervoersplanologie
Th.A.M. Reijs & P.T. Tanja (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1993 - Delft

Implementatie van beleid. De moeizame weg van voornemen naar actie
J.M. Jager (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1994 - Delft

Decentralisatie van beleid: implicaties voor kennis en onderzoek
H.J. Meurs & E.J. Verroen (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1995 - Delft

Beheersbare mobiliteit: een utopie?
A.M.T. Mouwen, N. Kalfs & B. Govers (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1996 - Delft

Sprong in het duister? Lange termijn ontwikkelingen in het vervoersplanologisch onderzoek
B. Egeter & N. Kalfs (red.) - Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1997 - Delft

Sturen met structuren
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1998 - Delft

Nederland is af!
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 1999 - Delft

Wie betaalt bepaalt
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2000 - Delft

Wie doet wat?
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2001 - Delft

De kunst van het verleiden
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2002 - Delft

No pay, no queue? Oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen in steden
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2003 - Delft

Innovatie: van inspiratie naar realisatie?
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2004 - Rotterdam

Duurzame mobiliteit: hot or not?
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2005 - Rotterdam

Samenwerken is topsport
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2006 - Rotterdam

De Xpert-factor
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2007 - Rotterdam

Vroeger was de toekomst beter (CD-ROM)
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2008 - Delft

Nietsdoen, ietsdoen en de effectiviteit van beleid (CD-ROM)
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2009 - Delft

De stad van straks - decor voor beweging (CD-ROM)
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2010 - Delft

Ruimte voor Excellentie (USB)
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2011 - Breda

Robuuste infrastructuur; van alle markten thuis?
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2012 – Breda

40 jaar CVS: van oliecrisis tot kredietcrisis
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2013 – Breda

Iets met ethiek – dilemma's in de vervoersplanologie
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2014 – Breda

Buiten de lijntjes kleuren - Tijd voor een nieuwe aanpak?
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2015 – Breda

Hoe slim is smart nu eigenlijk?
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2016 – Amsterdam

Lang zullen we leren!
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2017 – Gent

Stadskriebels!
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2018 – Amersfoort

Onder het vergrootglas van de boze burger
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2019 – Leuven

Coronabundel: 2-pagers
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2020

De betekenis van reizen
Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - 2021 – Utrecht