Call for Papers 2019

Praktische info

Waarvoor dient het thema?
Het thema van het CVS staat centraal tijdens de openingssessie waarbij toonaangevende gastsprekers hun visie op het thema geven en de discussie aangaan met het publiek. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om het thema te verwerken in de persoonlijke bijdrage aan het CVS, maar je bent vrij om te bepalen of en in welke mate je je bijdrage wilt afstemmen op het thema.

Deelname aan het CVS
Deelname aan het CVS is mogelijk door tijdens het congres een presentatie te geven in een reguliere- of een kampvuursessie en vooraf hierover een paper in te dienen. De reguliere sessie is met name gericht op overdracht van kennis, bijvoorbeeld de resultaten van een onderzoek, een interessant project, een nieuwe aanpak of een aansprekend ontwerp. In een kampvuursessie zijn paper en presentatie korter en ligt de nadruk op interactie met het publiek: van gedachten wisselen over een onderbouwde mening, een dilemma of bijvoorbeeld een idee voor nieuw beleid. We inventariseren dit jaar via het aanmeldformulier ook of het interessant is om één of meerdere sessies rond innovatieve onderzoeksmethodes te organiseren. Ook eigen ideeën over de sessievorm zijn welkom; meer informatie vind je hier. Alle ingediende papers worden in principe opgenomen in het programma. De tarieven voor CVS 2019 vind je hier.

Belangrijke data: 15 juli en 15 september
De bijdragen dienen vooraf aangemeld te worden. Dit kan tot en met 15 juli via onze website. Klik hier om je paper(s) aan te melden. De definitieve papers dienen uiterlijk 15 september ingediend te worden via de website. Het tijdpad voor de organisatie van het CVS is strak en we moeten deze datum dan ook strikt handhaven. Voor deelname aan het CVS dient elke deelnemer zich persoonlijk te registreren tussen 15 juli en 15 september op de website.

Richtlijnen voor je paper
De richtlijnen voor je paper en het format zelf vind je hier. Kortere bijdragen worden op prijs gesteld. Een paper mag maximaal 3 auteurs hebben; minimaal één auteur moet deelnemen aan het CVS 2019. Mochten de richtlijnen je voor problemen stellen, neem dan contact op met het bestuur van het CVS (info@cvs-congres.nl).

Win een prijs met je bijdrage
Net als andere jaren vallen ook dit jaar weer de drie beste papers in de prijzen. Een vakkundige jury zal de papers beoordelen en de winnaar worden tijdens CVS 2019 bekend gemaakt. Hier vind je meer informatie over de CVS-prijs. Ook dit jaar komt er een special issue met een selectie van de beste CVS-bijdragen in Tijdschrift Vervoerswetenschap. Daarnaast is er weer een Jongerenwedstrijd. Klik hier voor informatie over de jongerenwedstrijd 2019.

Datum en locatie
Het CVS 2019 vindt op 21 en 22 november plaats in de Faculty Club te Leuven. Informatie over deze locatie is hier te raadplegen.

Meer informatie?
Nadere informatie over deelname vind je op onze website (www.cvs-congres.nl). Eventueel kun je ook contact opnemen met het CVS. Wij zien je aanmelding graag tegemoet en wensen je succes met het opstellen van je paper. Ken je collega's die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in deelname aan het CVS? Stuur deze uitnodiging dan gerust aan hen door.

Actualiteit

Het laatste nieuws

06-06-2019

Special Issue n.a.v. CVS 2018 is uit!

Lees verder